Avenç important a les escoles bressol municipals de Barcelona, que estrenaran al curs vinent un nou servei d’infermeria per als infants. Serà itinerant i està pensat per atendre els menors amb greus discapacitats i necessitats d’atenció sanitària, com per exemple, aquells que requereixin alimentació per sonda o botó gàstric. Es calcula que aquest servei tindrà una dedicació d’entre 5 i 15 hores setmanals i s’ha previst un volum màxim de 1.150 hores anuals.

Clam en defensa de l’escola inclusiva

Famílies i entitats demanen un pla de xoc per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials

Increment del pressupost municipal per millorar la inclusió

Amb aquesta nova iniciativa s’avança en el model d’escola inclusiva i s’atén una de les peticions de les famílies, que fa temps que demanen la presència d’una infermera als centres educatius públics. Fins ara només n’hi ha en algunes escoles concertades. Es tracta d’un nou servei que preveu també assessorar i formar els equips docents en actuacions concretes. També es faran funcions directes d’atenció als menors quan calgui l’acompanyament d’un persona especialista.

Aquest anunci l’ha fet el regidor d’Educació, Pau Gonzàlez, en una compareixença en què ha detallat que al proper curs s’incrementarà un 64 % els recursos als infants amb necessitats educatives especials amb una despesa prevista de 470.000 €, una partida que permetrà augmentar les hores dedicació de professionals de suport per atendre infants amb necessitats específiques.