El districte d’Horta-Guinardó ha aprovat un pla urbanístic que permetrà eliminar 151 pals de subministrament elèctric i telefonia durant el propers dos anys. Es tracta de pals de fusta instal·lats fa dècades per companyies com Endesa o Telefónica i que en molts casos obstaculitzen el pas dels vianants per les voreres. Can Baró, el Carmel i la Font d’en Fargues seran els més beneficiats per aquest pla amb la supressió d’una quarantena de pals a cadascun d’aquests barris.

La retirada dels pals i el soterrament de les línies aniran a càrrec de les companyies de serveis. L’Ajuntament, però, aportarà 1,7 milions d’euros per arranjar i renovar les voreres on s’intervingui. Tal com explica el conseller del districte d’Horta-Guinardó Sergi Perea, “aquestes infraestructures havien de ser provisionals però s’han perpetuat en el temps i han acabat convertint-se en barreres arquitectòniques que cal eliminar“.

Uns 2.000 pals a tot el districte

Segons un cens que està acabant d’elaborar l’Ajuntament, a Horta-Guinardó encara hi ha uns 2.000 pals elèctrics repartits en 11 barris. Amb el pla s’han redactat 27 projectes d’execució immediata que afecten, entre d’altres, els carrers de Marí, a la Font d’en Fargues; Hedilla, a Horta; Miquel dels Sants Oliver, a Can Baró, i Doctor Bové, al Carmel, on hi ha diversos trams amb cables penjats, sostinguts per 42 pals.

Ara s’estan redactant vuit projectes més per actuar l’any vinent als carrers de Pablo Sáez de Bares, Josep Yxart i Pere Sala, a Can Baró i als carrers de l’Arc de Sant Martí i avinguda de Frederic Rahola, a la Font d’en Fargues.

Vorera estreta i pal de llum

Obstacles per als vianants

En Joan Prades, veí del carrer de Miquel del Sants Oliver, feia anys que demanava l’eliminació d’aquests pals, que, segons diu, “donen una imatge molt degradada del barri”. Al seu carrer s’hi sumen altres inconvenients com voreres estretes i pendents pronunciats que dificulten el pas a molts vianants. Ho confirma la Maria Dolors Galea, que viu al mateix tram de carrer i que assegura que “destorben gent gran amb caminadors o carrets o quan vas amb paraigua que has de baixar de la vorera amb el perill que suposa”.

A la ciutat de Barcelona més del 90 % del cablejat elèctric ja està soterrat. Sants, el Poble-sec i els barris dels districtes més propers a Collserola (Nou Barris, Gràcia, Sarrià – Sant Gervasi i Horta-Guinardó) són el que encara tenen més pals i quilòmetres de cables al carrer.