Fins ara no s’hi havia incidit, però el 2019 és any de canvis. A partir d’enguany, el personal sanitari dels centres d’atenció primària (CAP) i comunitària rebrà formació per detectar maltractament a menors. Es tracta d’una de les novetats que inclou el protocol d’actuació per a la detecció d’aquests casos, que la Generalitat ha presentat aquest dimarts. També es dotarà els professionals d’eines per recollir i informatitzar les dades.

L’objectiu: detecció i rehabilitació ràpides

La finalitat és agilitzar la detecció ─per reduir el patiment de la víctima─, el tractament dels infants afectats i promoure’n una rehabilitació ràpida. La formació permetrà els sanitaris diferenciar entre què és i què no és maltractament, quins són els indicadors de sospita i què s’hi ha de fer si n’hi ha (proves, exploracions físiques, entrevistes, etc.). Al mateix temps, se’ls informarà dels tractaments a seguir en funció de la gravetat dels fets.

En paral·lel, es crearan equips especialitzats a tot Catalunya i, d’altra banda, es modificarà la història clínica de l’atenció primària (l’eCAP) perquè puguin introduir dades d’infants atesos amb indicadors de risc de maltractament. La informació s’inclourà al Registre Unificat de Maltractaments Infantils de Salut (RUMI salut), a què tots els hospitals tenen accés.

Els canvis arriben després del cas de Pineda de Mar

El protocol també indica, a partir d’ara, com actuar en cas d’abusos i agressions a nadons i de maltractament perinatal, és a dir, aquell que es produeix durant l’embaràs, per exemple, per mal comportament de la mare. Els canvis en el protocol en l’àmbit de la salut arriben després del cas del nadó de Pineda de Mar (Maresme), que va morir al gener sense que els primers metges que el van atendre detectessin que havia estat maltractat.

El pas de la Generalitat se suma al que ja va iniciar l’Ajuntament de Barcelona a principis d’any. El consistori està revisant els equipaments municipals per evitar que s’hi puguin cometre abusos sexuals i maltractaments a infants i adolescents.