La societat és cada cop més laica, i en especial, a Catalunya. És la principal conclusió de l’informe sobre la religiositat a l’estat espanyol de la Fundació Ferrer i Guàrdia que analitza, amb dades del 2018, el comportament de la ciutadania. Entre les xifres que ho corroboren, hi ha el fet que nou de cada 10 catalans descartin casar-se per l’església i es decantin per un matrimoni civil, però també l’augment del nombre de persones que es declaren no religioses, fins a representar el 27 % al conjunt de l’estat espanyol.

Catalunya és la comunitat on menys parelles contrauen matrimoni segons algun ritus religiós, per davant del País Basc o les illes Balears. Al conjunt d’Espanya, la mitjana és que vuit de cada 10 matrimonis són ja civils.

Els més joves són menys religiosos

L’informe també analitza l’adscripció religiosa. El 27 % de les persones es declaraven atees, agnòstiques o no creients, i en canvi, el nombre de creients practicants arriba al seu mínim històric amb un 26,6 %. L’anàlisi també evidencia una fractura entre generacions: els més joves són menys religiosos. Pràcticament la meitat dels joves entre 18 i 24 (48,9 %) es declaren no creients mentre que els majors de 65 anys s’hi declaren en prop del 89 % (88,6 %).

En l’àmbit educatiu, l’estudi analitza les dades del curs 2015-2016 i conclou que cada vegada són més els alumnes de primària que no cursen l’assignatura de religió a l’escola. En concret, sis de cada 10 alumnes catalans de primària i secundària opten per activitats alternatives.

Campanya per aturar el concordat

Paral·lelament a l’estudi la fundació, ha engegat la campanya “Aturem el concordat”, amb l’objectiu que es posi fi als acords entre l’Estat i la Santa Seu, ja que l’entitat considera que s’atorguen privilegis a l’Església catòlica com les exempcions fiscals o el finançament directe amb la casella de l’IRPF. Segons dades del 2015, només el 14 % dels espanyols van marcar-la i des de l’entitat proposen suprimir-la.