obres al passeig marítim

El districte de Sant Martí està fent obres de condicionament del passeig Marítim entre les pistes de futbol del Parc Esportiu de la Mar Bella i el carrer de la Selva de Mar. Es tracta d’un tram del front litoral on hi ha un gran aparcament de vehicles a l’aire lliure. L’actuació ha comportat l’eliminació d’una part d’aquest aparcament, a tocar de la platja i de la zona de pas de vianants. Els treballs consisteixen a cobrir amb terra l’espai alliberat i compactar i anivellar el paviment amb una piconadora.

L’ampliació del passeig Marítim, molt reivindicada

Les entitats veïnals de la zona fa anys que reclamen l’eliminació de l’aparcament

i la urbanització del passeig Marítim a l’altura de les platges de la Nova Mar Bella i del Llevant. Ja es va fer una intervenció en un tram però faltava completar-la. El que s’aconsegueix amb aquesta actuació que ara comença és ampliar de manera provisional la zona de passeig al costat de la platja.

L’any passat, ja es va condicionar de la mateixa manera un primer tram de passeig des del carrer de la Selva de Mar fins al carrer de Josep Pla. Els veïns expliquen que la retirada dels cotxes és clau per poder ampliar la zona de vianants del passeig, que en les parts més estretes presenta problemes de convivència durant les èpoques de més afluència, i queden en espera d’una reforma definitiva de l’espai.