pares separats coronavirus

Amb l’ordre de confinament a Catalunya pel coronavirus, un dels dubtes que sorgeix per als pares separats és si la custòdia dels fills menors es pot veure alterada durant aquests dies. Des que es va decretar l’estat d’alarma, de fet, alguns pares estan tenint dificultats per veure els seus fills, segons explica el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Per això, el Departament de Justícia ha elaborat una guia de recomanacions per als pares separats que estan en confinament.

Noves recomanacions de Justícia: s’ha mantenir el calendari de custòdia compartida?

En les recomanacions del Departament de Justícia es recorda que les sentències judicials continuen sent vàlides durant el confinament, sempre que no suposin un risc per a la salut dels infants ni contradiguin les normes de l’estat d’alarma.

Per tant, cal evitar situacions de risc, com ara la convivència amb un dels progenitors si està infectat pel coronavirus, en una llar amb persones majors de 65 anys o que una de les parts no pugui garantir el confinament a casa.

La guia demana als pares i mares arribar a acords sobre la tinença dels fills, i que es compensin els possibles problemes d’execució de la sentència un cop passat l’estat d’alarma. De fet, ara per ara, els jutges només estan resolent els casos més greus durant el període de confinament.

Ara bé, en un primer moment, els jutjats de família de Barcelona van acordar la unificació de criteris sobre la custòdia compartida durant l’estat d’alarma i van aconsellar que els fills menors es quedessin amb un progenitor i no hi hagués alternança, una recomanació amb la qual també es va alinear el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat, precisament, per evitar la propagació del virus.

En la mateixa línia que el Departament de Justícia s’ha pronunciat des de l’ICAB, la degana del Col·legi de l’Advocacia, Maria Eugènia Gay, que ha matisat que abans de la recomanació hi ha el compliment de les sentències judicials. Gay apunta que “el reial decret no suspèn les mesures que es van establir en la sentència, per tant, no en legitima l’incompliment”, per això defensa que “els nens han de poder anar amb el progenitor amb el qual els correspongui en cada moment“.

De fet, així també ho ha expressat Protecció Civil, que controla el compliment del confinament a Catalunya, ara amb la creació d’un certificat autoresponsable de desplaçament. Protecció Civil ha recalcat que els “progenitors i tutors amb custòdia compartida poden circular per anar a recollir o deixar els menors a càrrec”.

Què fer si un dels pares té coronavirus o símptomes?

La guia de la Generalitat insta a no exposar les criatures a aquesta situació de risc. Una recomanació a la que se sumen tant els jutjats de família de Barcelona com el Col·legi d’Advocats, que fan una crida al sentit comú davant la circumstància que un dels progenitors presenti símptomes de la covid-19 o obté un resultat positiu de coronavirus en els test de detecció. En aquest cas es demana no moure els nens perquè són transmissors del virus i sigui l’altre progenitor qui es quedi amb els fills menors, per garantir el contacte amb el pare o mare que es troba aïllat.

S’ha de facilitar el contacte dels fills amb l’altre pare o mare

El progenitor que es trobi amb confinament amb els fills, havent-hi custòdia compartida, ha de facilitar el contacte entre l’altre pare o mare a través de mitjans telemàtics com Skype, Facetime o vídeo trucades de WhatsApp, sempre que no es pertorbin els horaris i la rutina dels menors.

Una app per a parelles separades amb criatures

A més de la guia de recomanacions del Departament de Justícia, aquests dies les parelles separades amb criatures també poden trobar orientació i assessorament en una aplicació mòbil que també ha dissenyat el Departament. S’hi resolen dubtes sobre el desenvolupament infantil i els processos de vinculació i aferrament dels infants perquè les decisions sobre el repartiment del temps tinguin en compte el grau de maduresa a cada edat. Prop de 2.600 famílies l’han descarregada.