pares separats coronavirus

Amb l’ordre de confinament a Catalunya pel coronavirus, un dels dubtes que sorgeix per als pares separats és si la custòdia dels fills menors es pot veure alterada durant aquests dies. Des que es va decretar l’estat d’alarma, de fet, alguns pares estan tenint dificultats per veure els seus fills, segons explica el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

S’ha de continuar el calendari de custòdia compartida?

En un primer moment, els jutjats de família de Barcelona van acordar la unificació de criteris sobre la custòdia compartida durant l’estat alarma i van aconsellar que els fills menors es quedessin amb un progenitor i no hi hagués alternança, una recomanació amb la qual també es va alinear el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat, precisament, evitar la propagació del virus.

Ara bé, des de l’ICAB, la degana del Col·legi de l’Advocacia, Maria Eugènia Gay, ha matisat que abans de la recomanació hi ha el compliment de les sentències judicials. Gay apunta que “el reial decret no suspèn les mesures que es van establir en la sentència, per tant, no en legitima l’incompliment”, per això defensa que “els nens han de poder anar amb el progenitor amb el qual els correspongui en cada moment”.

De fet, així també ho ha expressat Protecció Civil, que controla el compliment del confinament a Catalunya, ara amb la creació d’un certificat autoresponsable de desplaçament. Protecció Civil ha recalcat que els “progenitors i tutors amb custòdia compartida poden circular per anar a recollir o deixar els menors a càrrec”.

Es recomana espaiar les estades

La degana puntualitza que “és millor que els pares arribin a acords per espaiar les estades i reduir els traspassos d’un progenitor a l’altre”, per evitar així més possibilitats de transmetre’s el virus i reduir també els desplaçaments. Maria Eugènia Gay afegeix que quan es produeixen els traspassos dels fills s’han de prendre les mesures de protecció i recomana als pares dur a sobre la sentència que regeix el règim de pernoctacions.

Què fer si un dels pares té coronavirus o símptomes?

Tant els jutjats de família de Barcelona com el col·legi d’advocats demanen sentit comú davant la circumstància que un dels progenitors presenti símptomes de la covid-19 o obté un resultat positiu de coronavirus en els test de detecció. En aquest cas es demana no moure els nens perquè són transmissors del virus i sigui l’altre progenitor qui es quedi amb els fills menors, per garantir el contacte amb el pare o mare que es troba aïllat.

S’ha de facilitar el contacte dels fills amb l’altre pare o mare

El progenitor que es trobi amb confinament amb els fills, havent-hi custòdia compartida, ha de facilitar el contacte entre l’altre pare o mare a través de mitjans telemàtics com Skype, Facetime o vídeo trucades de WhatsApp, sempre que no es pertorbin els horaris i la rutina dels menors.