Des que es va decretar l’estat d’alarma pel coronavirus, el dia 13 de març, alguns pares i mares separats amb la custòdia compartida tenen dificultats per veure els fills. Ho diu el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Després de l’acord dels jutjats de família de Barcelona per dictar una unificació de criteris sobre la custòdia compartida durant l’estat alarma, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre un comunicat en què aconsellava que els menors es quedessin amb un progenitor i no hi hagués alternança.

La degana del Col·legi de l’Advocacia, Maria Eugènia Gay, matisa però que abans que la recomanació hi ha el compliment de les sentències judicials. “El reial decret no suspèn les mesures que es van establir en el seu moment en la sentència, per tant no en legitima l’incompliment. Els nens i nenes han de poder anar amb el progenitor amb el qual els correspongui en cada moment”, explica Gay. “Una de les excepcions de mobilitat que preveu el reial decret és, precisament, l’acompanyament de menors”, afegeix.

Recomanació d’espaiar les estades

Tanmateix, la degana observa que en una situació com l’actual “és millor que els pares arribin a acords per espaiar les estades i reduir els traspassos d’un progenitor a l’altre“, comenta Gay.

En l’entrevista, la degana considera que, quan s’efectuï el traspàs, s’han de prendre les mesures adequades de protecció i els pares han de dur a sobre la sentència que regeix el règim de pernoctacions. Maria Eugènia Gay explica també que interposar qualsevol demanada en el període actual no tindria cap validesa, atesa la paralització dels processos judicials.

En el cas que un dels dos progenitors presenti símptomes de contagi de la covid-19, els advocats demanen sentit comú i no moure els nens, perquè són transmissors del virus. En aquest supòsit, els jutges requereixen que el progenitor que ostenta la custòdia ha de garantir el contacte amb l’altre progenitor a través de Skype, Facetime o qualsevol altre mitjà telemàtic.