Justícia

La conselleria de Justícia dedicarà part dels seus esforços a l’anàlisi de la resposta judicial davant la violència masclista. Ho farà amb un pla de dos anys que s’engegarà aquest març i que es basa en la constitució de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Aquest òrgan s’encarregarà d’analitzar les mesures penals per violència masclista per part de les institucions judicials, dels serveis penitenciaris i de la justícia juvenil.

Amb tota la informació recaptada seguint metodologia acadèmica, l’Observatori proporcionarà conclusions per tal de contribuir a la millora de les polítiques públiques de prevenció, atenció i tractament de la violència masclista. A més, també oferirà informació específica adreçada als professionals que treballen als jutjats i en l’àmbit de l’execució penal a Catalunya.

De fet, la conselleria ha anunciat que formarà més de 1.500 professionals de l’àmbit de l’Administració de la justícia, que inclou treballadors dels jutjats, magistrats, jutges i lletrats. A més, també es formaran equips d’atenció a la víctima, els especialistes en els tractaments dels penals i els equips que gestionen les mesures alternatives a l’ingrés en presó.

Aquest òrgan estarà presidit per la consellera de Justícia, Ester Capella, i comptarà amb responsables del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), de Justícia, de Treball, Afers Socials i Família, del Departament d’Interior, l’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Advocació Catalana, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals, la fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El pressupost inicial d’aquesta iniciativa és de 430.000 euros.

19 jutjats exclusius a tot Catalunya

En tot el principat hi ha 53 jutjats que assumeixen casos de violència masclista, amb prop de 500 professionals. D’aquests, n’hi ha 19 que s’hi dediquen de forma exclusiva. Durant el 2017 es van resoldre a Catalunya més de 30.000 casos i, segons el Departament d’Interior, l’any 2018 set dones van ser assassinades per les seves parelles.

Un de cada quatre condemnats a presó reincideix

El perfil dels condemnats a presó per un delicte de violència masclista és majoritàriament el d’un home amb fills (88,6 % dels casos). D’aquests, la majoria són condemnats sense tenir antecedents familiars d’activitat delictiva i els que ingressen a presó ho fan, generalment, per primer cop. La majoria de les condemnes són curtes, d’un màxim de dos anys, i un de cada quatre reincideix. En canvi, només un de cada 10 dels que compleixen una mesura alternativa a la presó reincideix, malgrat tenir un perfil molt similar.