El 4 de febrer se celebra el Dia Mundial contra el Càncer, una data que organitzacions i administració aprofiten per alertar, un cop més, de l’impacte de la malaltia i la importància de combatre-la. Segons dades recollides per la Generalitat, s’estima que, a Catalunya, el 2018 es van diagnosticar 36.500 casos de càncer. Es calcula, a més, que un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvolupen aquest mal al llarg de la vida.

El Pla director d’oncologia conclou que l’any passat van morir 17.156 persones per càncer però apunta que la supervivència creix any rere any. Pel que fa a les tipologies de càncer més comunes, els de pròstata, còlon i recte i pulmó encapçalen l’amenaça en homes, i el de mama, còlon i recte, cos uterí i pulmó, en dones. D’acord amb un informe recent del Servei Català de la Salut (CatSalut), entre el 2013 i el 2017 van créixer les intervencions quirúrgiques i els tractaments de quimioteràpia, mentre que la radioteràpia es va mantenir.

Més mortalitat entre homes

Segons recull el Registre de mortalitat de Catalunya, els homes tenen una mortalitat superior a les dones. Pel que fa a les probabilitats de desenvolupar càncer, varia en funció de l’edat: als 60 es més freqüent en dones i, a partir dels 80, en homes. Ara bé, s’observa que, independentment del sexe, un 10 % de pacients de 60 a 64 anys han patit la malaltia en algun moment. El risc en l’edat infantil continua sent baix i comença a incrementar-se a partir dels 25 anys.

Cap a on va la investigació?

Diego Arango

és coordinador de l’àrea oncològica de l’Institut de Recerca del Vall d’Hebron i afirma que hi haurà un canvi profund en el tractament del càncer. Especialment el coneixement molecular de les cèl·lules tumorals ja està portant dos grans avenços en el tractament de la malaltia, la immunoteràpia, que ajuda al nostre cos i sistema immune a combatre el tumor i aplicar teràpies genòmiques que permeten lluitar contra tumors concrets. En el mateix hospital també hem conegut una nova línia d’investigació que permetria tractar els tumors amb una barreja d’antibiòtic i bloquejadors de la metàstasi a les cèl·lules.