Les dones que viuen a prop d’espais verds urbans, com parcs i jardins, tenen menys risc de tenir un càncer de mama. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat un estudi de l’Institut Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Per primera vegada s’ha analitzat la relació entre el risc d’aquest càncer —el més comú entre les dones i el que causa més morts a la població femenina— i els espais verds.

Més de 3.600 dones a Espanya han participat en la recerca. Les dades es van obtenir a través d’entrevistes a cadascuna de les participants amb informació sobre el seu historial residencial, hàbits de vida, nivell socioeconòmic i nivells d’activitat física. Paral·lelament, a través de la geolocalització de la seva residència actual es va recollir la proximitat a espais verds o àrees agrícoles, els nivells de contaminació de l’aire i la densitat de població.

Cristina Ocala, investigadora de l’Institut Salut Global Barcelona, ha explicat a betevé que “no només basant-nos en els resultats del nostre estudi, si no en tota l’evidència que hi ha sobre aquesta temàtica, pensem que és molt important que les ciutats incloguin espais verds i es dissenyin d’una manera que permetin que aquests espais tinguin cabuda.” Per Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de l’estudi, aquest informe “demostra la importància de la natura per a la salut, que ha de formar part de la ciutat”. “Els espais naturals han de ser una trama que comunica tot l’espai urbà“, assegura.

Més risc de càncer prop de zones agrícoles

Malgrat que les dones que viuen a prop d’espais verds tinguin un menor risc de càncer de mama, el risc s’incrementa entre les que viuen a prop de zones agrícoles. Aquest fet indica que “l’associació entre espais verds i càncer de mama pot dependre de l’ús que es faci de la terra”, destaca Cristina O’Callaghan-Gordo, una de les investigadores de l’estudi. Estudis previs suggereixen que aquest vincle es deu a l’ús dels pesticides a l’agricultura, però en la recerca de l’Institut Global de Barcelona no s’hi ha aprofundit.