La reforma de la Meridiana a Navas està pràcticament enllestida i a punt d’estrena, però es farà sense plantar-hi vegetació. A diferència dels trams anteriors, on hi havia arbrat i plantes arbustives, entre el carrer de Josep Estivill i Felip II no s’hi ha plantat verd per les restriccions de sequera i únicament hi ha els espais verds dels laterals, que ja existien. És una situació temporal, ja que quan les condicions millorin es reprendrà la plantació de verd.

En aquest tercer tram de transformació de l’avinguda Meridiana estava previst augmentar el verd amb 108 arbres i 3.500 metres quadrats de parterres. Però, en canvi, els escocells on s’havia de plantar arbres quedaran buits o amb panots en les zones properes a les parades d’autobús, i s’hi posarà triturat de fusta per omplir els espais enjardinats nous.

Una rambla central que no acaba de convèncer

Una de les característiques que fan úniques aquest tram de 435 metres és la rambla central que s’ha creat entre els carrers de Josep Estivill i Espronceda. Amb nou mobiliari urbà i una font, pretén ser un punt de nexe per millorar la connexió de les dues bandes de la Meridiana. A alguns dels veïns no els acaba de convèncer. Consideren que és una zona estreta envoltada de vehicles, i ara sense verd, que no convida a ser una zona d’estada.

Un carril bici condicionat per la rambla central

Tot i que encara que es posin en funcionament els semàfors per al carril bici, la infraestructura ja està enllestida. En arribar al carrer de Josep Estivill, on hi ha la rambla central, el carril bici es divideix i baixa a la calçada com carrils unidireccionals a banda i banda. Un cop passada aquesta rambla, a partir del carrer d’Espronceda i fins a Felip II, torna a ser bidireccional pel centre de la calçada.

El tram de Felip II a Fabra i Puig, aquest mandat

Aquest és el tercer tram de l’avinguda Meridiana que es transforma i estava previst enllestir l’estiu del 2023. Segons el consistori, l’acumulació de retards és a causa de la modificació del projecte per facilitar el gir dels autobusos interurbans per la Meridiana i diversos entrebancs.

El tram següent a reformar es farà del carrer de Felip II a Fabra i Puig. És una part que preveu un doble carril bus a la Sagrera i una altra rambla central. El projecte executiu es va aprovar abans de les eleccions municipals i forma part del pla d’inversions municipals del govern per a aquest mandat.

Des de la plaça de les Glòries fins al carrer de Felip II s’hauran transformat 1,7 quilòmetres de via i una superfície total renovada de 94.000 metres quadrats. Amb el perllongament fins a Fabra i Puig serà un total de 2,87 quilòmetres, una mica més de la meitat que es calcula hi ha fins al pont de Sarajevo.