El Pla de barris de Sant Andreu 2021-2024 impulsarà el museu de les cases barates del Bon Pastor amb una inversió de 2,3 milions d’euros per a les obres d’adeqüació dels habitatges. La previsió és que els treballs comencin a principi del 2022 per tal que l’espai museístic sigui una realitat el 2023.

La ubicació de l’equipament serà a la illa de cases situada entre els carrers de Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Claramunt. En total, són 16 habitatges que ara es troben tapiats i que es rehabilitaran per recuperar les característiques originals.

Explicar la història de l’habitatge

El conjunt de l’espai museístic es distribuirà de la següent manera:

  • Quatre cases es convertiran en cases museu per explicar com eren aquests habitatges des de la seva construcció al 1929 fins a l’actualitat.
  • Quatre cases es destinaran a espais expositius, en les quals, des d’una perspectiva més general, s’explicarà la història de Barcelona des de l’habitatge i els seus habitants.
  • Vuit cases es convertiran en un equipament de barri i la resta de l’espai museu (sales de reunions, espais de treball, espais d’aula i sala d’actes, arxiu).
Interior del futur espai museístic de les cases barates del Bon Pastor

Gestió comunitària de l’espai

Fa una dècada que el MUHBA i el districte de Sant Andreu treballen plegats amb els veïns del Bon Pastor per preservar la memòria de les cases barates. Amb la col·laboració del veïnat, s’ha guardat mobiliari, eines, fotografies i documents relacionats amb les cases barates per poder-ho exposar al museu.

En aquesta línia, el projecte inclou una gestió comunitària de l’espai en estreta relació amb el MUHBA i l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor i la seva vocalia de memòria històrica.

El que volem és tenir un espai per dinamitzar des del propi barri aquest espai museístic sense treure’l res d’espai al MUHBA
Salvador Angosto, membre de l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor

Les cases barates, polígon d’habitatges

Les cases barates del Bon Pastor és un dels primers polígons d’habitatges de la ciutat. Anomenades Milans del Bosch, van ser construïdes el 1929 pel Patronat de l’Habitació i s’havia pensat com una actuació provisional.

El complex el conformaven un total de 784 habitatges en planta baixa, agrupats en illes rectangulars amb dues tipologies: habitatges en mitgera i de cantonada. Cada casa disposava de tres dormitoris i un espai de cuina/menjador. Tanmateix tenia un pati, amb un espai cobert on s’ubicava el lavabo i l’eixida.