L’Associació de Mestres Rosa Sensat, Tornem a les Escoles, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP) i la Fundació Jaume Bofill han signat un manifest conjunt per reclamar que s’asseguri la presencialitat a les aules per garantir així el dret a l’educació i l’equitat educativa dels menors. Són col·lectius de mestres i famílies que demanen que s’ajustin els protocols sanitaris “amb seny i sentit comú a les necessitats reals dels infants i els centres educatius”.

Evitar l’alarmisme quan es tanquin aules

En la seva intervenció, la portaveu de Tornem a les Escoles, Sheila González, ha demanat que quan es produeixin tancaments d’aules, “que segur que es produiran”, es deixi treballar a les escoles de la millor manera possible i es valori el tancament tenint en compte la situació global defugint l’alarmisme: “Caldrà contextualitzar el tancament d’una aula ressaltant que la majoria d’escoles i grups continuen funcionant amb normalitat”.

“L’educació no pot parar en pandèmia”

Els col·lectius consideren que en una situació de pandèmia cal que els centres educatius posin imaginació per reprendre amb la màxima normalitat aquest curs: “Adaptabilitat, creativitat i flexibilitat dels plans educatius de centre davant la situació excepcional de pandèmia i les exigències sanitàries”. Alhora, sentencien: “L’educació no pot parar en pandèmia”. El manifest també recull la necessitat d’una prestació econòmica per a algun dels progenitors que hagi de fer-se càrrec del menor en cas de quarantena, sigui positiu o no.

Alerten que hi ha un 30 % d’infants en risc de pobresa i que no se’ls pot desatendre

Segons els signats, s’ha de posar com a màxima prioritat el benestar dels infants i joves, que s’han quedat sense classe presencial durant sis mesos. Alerten que a Cartalunya el 30 % dels infants es troben en risc o en situació de pobresa i que actualment hi ha més de 8.000 alumnes que tenen necessitats educatives especials i necessiten una atenció específica d’educació i benestar.