(ACN) El Departament de Justícia ha anunciat que desinfectarà el Centre Obert de Barcelona, l’antiga presó de la Trinitat, després que s’hi hagin confirmat cinc casos de coronavirus, dos d’interns i tres de treballadors. Dels 420 presos que hi ha, només n’hi quedaven cinc. Justícia informa que per facilitar els treballs de neteja un d’ells podrà anar al seu domicili i els quatre restants quedaran interns a Brians 1. Els altres 414 formen part dels 630 interns en tercer grau i amb bon pronòstic que s’han enviat a casa perquè passin el confinament amb la família.

A més, el Centre Penitenciari Brans 1 ha confinat tot el mòdul 5, amb 72 interns, per un cas positiu de coronavirus entre la població reclusa. En canvi, Brians 2 ha aixecat avui el confinament del mòdul 13, amb 105 presos, on va aparèixer el primer cas positiu de coronavirus als centres penitenciaris de la Generalitat.

En paral·lel, la presó de dones de Barcelona, Wad-Ras, manté el confinament de les 120 internes que hi ha. En aquest centre hi va donar positiu la interna acusada en el crim de la Guàrdia Urbana.