(ACN) L’Institut del Teatre ha posat en mans de la Fisca Provincial de Barcelona els expedients oberts a 12 exprofessors després d’una sèrie d’instàncies presentades per alumnes i exalumnes -entre febrer i desembre del 2021- per presumptes casos d’abús de poder i assetjament sexual.

L’IT ha decidit traslladar-ho al ministeri fiscal “per oferir les màximes garanties per determinar si les conductes dels docents van ser inapropiades”, ja que no pot investigar els fets, aplicar mesures cautelars ni obrir expedients sancionadors perquè els professors denunciats ja estan jubilats. La majoria dels fets denunciats fan al·lusió a situacions ocorregudes fa més de 25 anys.

“Per aquest motiu, i amb la voluntat d’oferir les màximes garanties en el procés per determinar si en els comportaments dels docents jubilats hi ha indicis d’assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder, s’ha procedit a posar els expedients en coneixement del ministeri fiscal perquè pugui realitzar les diligències i investigacions que consideri oportunes“, ha anunciat l’Institut del Teatre.

La institució ja va posar a disposició de la Fiscalia Provincial de Barcelona, el setembre del 2021, l’expedient disciplinari obert a un docent de la institució en haver identificat indicis d’assetjament sexual en el seu comportament. El professor expedientat va ser apartat de les aules com a mesura cautelar el març de l’any passat.

Denúncies d’alumnes

Algunes d’aquestes instàncies han arribat després que el diari ‘Ara’ publiqués –ara fa un any- un article en què es relataven les experiències traumàtiques i de presumptes abusos d’alguns professors a diversos alumnes i exalumnes. Entre els denunciats hi havia el director teatral Joan Ollé. Tanmateix, la majoria d’aquells testimonis no van fer el pas de presentar una instància al centre, com recorda el rotatiu aquest dilluns, i les denúncies remeten a casos de fa anys, majoritàriament.

Una vintena de testimonis denuncien assetjament sexual i abús de poder a l’Institut del Teatre

Revisió del protocol

La Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments Sexuals de l’Institut del Teatre ha afirmat en un comunicat que ja s’està revisant el Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere (de l’any 2018), “amb l’objectiu d’actualitzar-lo i ampliar-ne l’àmbit d’actuació”.

D’altra banda, des de l’Institut es promouen aquest curs una sèrie “d’accions de reparació de les persones vulnerades per garantir la seguretat, el respecte i la llibertat a les aules”. En aquest sentit, en el curs 2021-2022 ha continuat oferint sessions de formació sobre assetjament sexual i abús de poder al professorat. Aquestes i altres iniciatives estan encaminades a “evitar que a l’Institut del Teatre es repeteixi en el futur qualsevol tipus d’assetjament o abús de poder”, explica la institució.