Un any més tard del que estava previst, l’Institut Maria Espinal ha pogut fer la inauguració oficial del seu nou edifici al Poblenou. El centre va obrir portes el curs 2016-17 en uns mòduls al carrer de la Llacuna. El curs 2019-20 es va traslladar a l’edifici definitiu del Poblenou, però l’aturada de l’activitat lectiva presencial per la pandèmia va provocar que es posposés la inauguració.

Quatre línies d’ESO i dues de batxillerat

Aquest centre educatiu disposa de quatre línies d’ESO i actualment escolaritza fins a 1r de batxillerat, amb línies d’humanitats i de ciències. La seva proposta de batxillerat és inclusiva i té l’objectiu de donar resposta a tot tipus d’alumnat, tant el que vol orientar-se al cicles formatius de grau superior com el que vol fer-ho a graus universitaris.

La filosofia d’aprenentatge de l’institut inclou evitar l’ús de llibres com a fil conductor i potenciar les hores de treball autònom de l’alumnat. D’aquesta manera, l’estudiant escull les propostes que vol treballar i els espais on ho vol fer, segons els recursos que necessita.

Un edifici amb criteris de sostenibilitat

L’equipament, finançat pel Departament d’Educació, té una superfície de 4.600 m² i ha tingut un cost de gairebé set milions d’euros. A la planta baixa de l’edifici estan situats el menjador, la biblioteca, un espai d’adults, una sala anomenada Racó del Benestar i una sala polivalent que, entre altres activitats, es fa servir de gimnàs. A la planta primera hi ha les aules de 1r i 2n d’ESO, amb un pati, un laboratori, una aula polivalent i l’aula de música. I a la segona planta hi ha les aules de 3r i 4t d’ESO, amb una altra aula polivalent i un taller. L’edifici s’ha construït seguint criteris de sostenibilitat i té instal·lades plaques fotovoltaiques a les dues façanes interiors.