Un pare i una mare que estan separats han de decidir a quin centre escolar de secundària anirà el seu fill el curs que ve, però no es posen d’acord. La mare es nega a acceptar la proposta del pare i aquest ha optat per presentar una demanda al jutjat de família per resoldre-ho.

Aquest, juntament amb el règim de guàrdia i custòdia, les pensions alimentàries o l’entrega i la recollida dels fills, és un tipus de conflicte familiar que habitualment han de solucionar els jutjats de família, una de les jurisdiccions més col·lapsades després del confinament pel coronavirus.

Ara bé, la mediació pot ser una via per solucionar-ho i evitar anar a judici. Per això, després de la primera onada de la pandèmia, s’ha donat un impuls a aquest mètode alternatiu de resolució de conflictes. El Departament de Justícia i el deganat de Barcelona van posar en marxa, al juliol, una unitat col·laborativa dins la Ciutat de la Justícia que vol facilitar als ciutadans l’accés a la mediació i alhora sensibilitzar els diferents operadors jurídics –des dels jutges i lletrats fins als advocats i procuradors– sobre els seus beneficis.

Ansel Guillamat, que és mediadora d’aquest centre, remarca que la mediació no allarga el procés, ja que “ja es té data de judici”. “El tema és facilitar que potser no cal el judici perquè hi ha acord i la resolució judicial pot incorporar aquest acord”, explica.

Per impulsar-la encara més es va aprovar la modificació del llibre segon del Codi Civil, que ha introduït la sessió prèvia a la mediació obligatòria per a les parts. Això vol dir que si el jutge veu la mediació adient per solucionar el cas, ha d’obligar les parts a informar-se’n, almenys. En el cas que ho acceptin, la mediació serà exprés, és a dir, telemàtica i amb les mínimes sessions possibles. Des de l’inici de la pandèmia i fins a l’1 de novembre, s’han iniciat 876 mediacions telemàtiques.

Sala de judicis

L’impuls definitiu, però, segons el director de Dret i Entitats Públiques, Xavier Bernadí, ha de ser una nova llei en què estan treballant. “Estem impulsant una regulació que abordi la resolució de conflictes per la via extrajudicial amb caràcter general. Tant entre persones i particulars privats com entre conflictes entre l’administració i els ciutadans”. En l’àmbit estatal, el Govern espanyol també està elaborant una llei que impulsi la mediació en l’àmbit civil i mercantil.