Investigadors covid

(ACN/redacció) Un estudi publicat a la revista ‘Journal of Chemical Information and Modeling‘ ha identificat una sèrie de productes naturals que són capaços d’inhibir l’Mpro, la proteasa principal del virus de la covid, el SARS-CoV-2.

L’Mpro és una proteïna no estructural que té un paper essencial en la replicació i la transcripció d’aquest virus, i es considera una diana terapèutica potencial, ja que si es pogués inhibir podria evitar la progressió del virus.

Ara com ara, l’abordament clínic de la covid-19 consisteix en el tractament simptomàtic mitjançant agents antiinflamatoris, conjuntament amb antibiòtics per tractar infeccions secundàries. Més recentment també s’ha aprovat l’antiviral ritonavir, però encara hi ha necessitat de medicaments nous.

Cribratge virtual

El treball publicat a la revista —que està dirigit pel catedràtic Jaime Rubio Martínez, de la Facultat de Química i de l’Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC) de la Universitat de Barcelona— es basa en l’ús del cribratge virtual, una tècnica d’anàlisi computacional de molècules per identificar i seleccionar compostos candidats de potencial interès farmacològic.

En concret, es van seleccionar 11 compostos, que es van provar in vitro i, en total, s’han identificat cinc candidats antivirals per la seva capacitat d’inhibir la proteasa Mpro a partir de la base de dades de productes naturals. Amb tot, l’estudi obre noves perspectives en el disseny d’estratègies per lluitar contra la covid-19.