L’Institut Públic Narcís Monturiol de la Barceloneta veu perillar una part de la seva identitat. El Consorci d’Educació de Barcelona ha proposat integrar-lo al Parc Salut Mar, i això ha generat dubtes dins el centre i entre les entitats del barri. Temen que el canvi suposi “perdre la identitat d’un centre referent en el sector químic i de medi ambient dins la ciutat de Barcelona”. A aquest fet s’hi afegeix també la incertesa sobre com serà la gestió del centre i quin serà el futur dels professionals que hi treballen. El Consorci engloba aquest projecte dins la reorganització dels cicles formatius per àmbits en els centres i assegura que en cap cas es perdran llocs de treball.

Reorientar els cicles a l’àmbit sanitari

El Consorci d’Educació encara està en converses amb el Parc de Salut Mar, amb l’objectiu de reorientar l’institut cap a la branca sanitària i fabricació de productes de parafarmàcia. Però l’Institut Monturiol no està disposat a renunciar als cicles de formació professional de Química i Seguretat i Medi Ambient que imparteix actualment. Consideren que el canvi pot representar una pèrdua d’oportunitats per als estudiants. Afirmen que molts alumnes troben feina com a educadors ambientals, guardes forestals o auditors mediambientals. “El nostre és precisament el primer institut que va començar a fer cicles de formació en Medi Ambient a la ciutat”, comenta Cristina Calvo, una de les professores de l’Institut Narcís Monturiol.

El Consorci d’Educació, però, assegura que encara no hi ha res decidit i que la proposta respon a la voluntat de reordenar l’oferta educativa dels cicles de formació professional. “Hem presentat al Parc de Salut Mar la possibilitat de gestionar un institut molt proper. Ja tenim l’experiència de l’Institut Bonanova al Gòtic i és un model d’èxit“, explica Gemma Verdés, cap de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial del Consorci d’Educació de Barcelona. Segons Verdés, amb aquesta cogestió els professionals del Parc de Salut podran intervenir com a professors i els alumnes tindran tots els recursos de l’equipament sanitari com el parc de recerca i el recinte hospitalari. A més, afirma que tot plegat agilitzarà també la contractació de futurs professionals.

“En cap cas es perdran llocs de treball”

El claustre de l’Institut Narcís Monturiol també tem per la possible pèrdua de llocs de treball dins el centre. “Hi ha incertesa sobre l’equip directiu, els funcionaris, els interins”, comenta Núria Aragay, cap d’estudis de l’Institut Narcís Monturiol. “Segons el Consorci, tot seran avantatges de gestió, però no ho acabem de veure perquè no sabem què pensa el Parc de Salut Mar“, afegeix Aragay.

Des del consorci s’explica que en tot cas el projecte “significaria la pèrdua d’uns ensenyaments per guanyar-ne uns altres”. Un fet que, diuen, respon a una política que es fa a tots els instituts de cicles formatius. “El que fem és una reordenació dels àmbits de coneixements per oferir itineraris complets dins un mateix sector“, explica Verdés. La intenció del consorci és traslladar els cicles de química i medi ambient a l’Institut Rubió i Tudurí, a Sant Andreu. En aquest sentit, el Consorci assegura que en cap cas es tracta de perdre llocs de treball. “En cap moment parlem de reduir l’oferta, es parla de traslladar-la, entre dos instituts públics“, comenta Verdés.

Les entitats preparen mobilitzacions

La decisió del Consorci també preocupa les entitats del barri. Defensen que a la Barceloneta tenen una ubicació estratègica que permet al centre oferir un ampli ventall d’actuacions com analítiques químiques, campanyes de sensibilització o activitats d’educació mediambiental. Afirmen que es tracta d’un barri que per la seva proximitat al port es considera un entorn vulnerable. La comunitat educativa de moment està preparant tot un seguit d’accions, com enganxades de cartells i recollida de signatures, per evitar que el canvi de gestió es materialitzi.