La Generalitat compensarà el personal de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat que ha treballat a primera línia durant la pandèmia del coronavirus (entre l’1 de març i el 31 de maig): els pagarà 900 euros independentment de la categoria professional de cada treballador. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies farà l’abonament de manera directa.

La paga s’inclou al decret llei de gratificacions extraordinàries amb motiu de la covid-19, que recompensa l’esforç i les hores extres del personal sanitari. A banda dels 900 euros ─que percebran des d’auxiliars fins a coordinadors assistencials─, el govern català també preveu compensar amb 500 euros les persones que hagin treballat en aquestes residències tot i no haver fet atenció directa als usuaris.

Segons el Departament, el decret llei també especifica que el personal que no hagi treballat durant tot el període ─de l’1 de març al 31 de maig─, o bé ho hagi fet a temps parcial, percebrà la quantitat proporcional. En cas d’incapacitat temporal per resultat positiu o contacte aïllat pel coronavirus, “es considerarà temps de serveis efectius“.