El departament d’Educació ha començat a treballar per definir com serà el retorn a les escoles al setembre marcat per un escenari post-covid-19. I des d’USTEC-STEs, el sindicat majoritari entre el personal docent, ja han avançat quines són les seves propostes. Reclamen, per exemple, un pla de retorn negociat amb els treballadors, i han posat sobre la taula algunes condicions. El col·lectiu exigeix presencialitat però fent una jornada compactada, és a dir, que els nens passin menys hores als centres educatius, i amb reducció de les sessions lectives, sobretot a secundària, amb una durada màxima de 40-45 minuts per classe.

Compactar la jornada dels mestres

El portaveu d’USTEC-STEs, Ramon Font, ha afirmat que “a Catalunya es fa una mitjana de 23 hores anuals més a primària i 162 hores més a secundària respecta a la mitjana europea”. Per això, considera que s’ha d’aprofitar l’oportunitat que representa aquesta crisi educativa per remodelar el sistema educatiu català. Font ha assegurat que cal respectar estrictament la jornada dels professors i del personal de suport.

Per això, proposen un retorn lectiu de 23 hores a primària (i 30 de permanència) i 18 a secundària (amb 24 de permanència).

44.500 nous professors a la pública

Els sindicat es mostra partidari de grups desdoblats per garantir que les ràtios no superin els 15 alumnes per aula. Per això, diuen cal fer un inventari d’espais útils però també la contractació de professorat, que xifren en total en 44.500 professionals nous.

Per etapes, estimen que per reduir ràtios a 10 a infantil i 15 a primària caldrien 19.500 mestres més. Pel que fa a secundària, amb ràtios màximes també de 15 alumnes, calculen que necessiten 25.000 professionals més.

A banda, demanen que aquestes noves contractacions siguin estructurals, és a dir, que passin a integrar-se de forma definitiva en el personal dels centres públics.

Què fer si hi ha un nou confinament?

En el cas d’un rebrot i un nou confinament, demanen un reglament negociat amb els sindicats per garantir la conciliació. En aquest sentit, proposen flexibilitzar horaris, si cal, però fixant  7,30 hores de jornada laboral màxima. En cas que sigui imprescindible tornar al treball telemàtic, demanen que el departament proporcioni els mitjans tècnics i la formació necessària al personal docent.

També demanen que deroguin el Decret d’Auntomia de 2010 que va donar més poder de decisió als directors d’escola i d’institut.

El sindicat també demana que el departament d’Educació proporcioni mesures de protecció als treballadors i que  la creació d’una nova figura, el coordinador sanitari, i que n’hi hagi un per centre. Pel que fa a l’accés a les escoles, també consideren necessari, tal i com està estudiant el departament, que l’horari d’entrada i sortida es faci esglaonat i per edats. També que hi hagi dues franges de pati i que es faci també per grups o de forma esglaonada.

“Un repte però també una oportunitat”

Per a USTEC-STEs, el repte de planificar el nou curs amb totes les garanties sanitàries és també una oportunitat “per igualar als llindars de la mitjana europea pel que fa a pressupost, ràtios, calendari escolar i horari educatiu”. Font ha insistit que Catalunya disposa d’un terç del pressupost que destinen a l’ensenyament altres països de la Unió Europea.