Les escoles bressol municipals no cobraran les quotes dels infants durant la crisi del coronavirus. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona no passarà els cobraments de l’escolarització ni del servei de menjador mentre estiguin tancats els 101 centres d’escola bressol depenents de l’Ajuntament. La mesura ja s’ha fet saber per carta a les famílies dels 8.400 infants escolaritzats a les bressols i que es beneficiaran d’aquesta mesura.

Tampoc no es cobraran les classes de les cinc escoles municipals de música ni del Conservatori, amb 2.450 alumnes. L’import dels dies de març en què no s’ha pogut fer classe es descomptarà del proper rebut.