Una infermera prepara medicació per a un pacient amb covid-19 a un box de l'UCI de l'Hospital de Mataró
Foto: ACN

(ACN) Un 77 % dels professionals d’Infermeria consultats per SATSE assegura que l’ambient laboral en els centres sanitaris i sociosanitaris, així com la relació amb els pacients, ha empitjorat en els dos últims anys. Del percentatge d’agredits quan desenvolupaven la seva tasca assistencial i de cures, el 45,83 % ha patit agressions fins a cinc vegades i el 19,36 %, en més de 10 ocasions. El 17,89 % n’ha patit en una ocasió.

Més de vuit de cada 10 han estat agredits mentre treballaven

Més de vuit de cada 10 professionals a Catalunya han estat agredits mentre exercien la seva tasca assistencial i de cures en un centre sanitari o sociosanitari, dels quals prop de la meitat han patit agressions fins a cinc vegades i un 19%, en més de 10 ocasions.

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya ha fet públiques aquest dimecres algunes de les dades corresponents a Catalunya que surten de la macroenquesta realitzada pel Sindicat d’Infermeria, SATSE, a un total de 7.359 professionals de totes les comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla.

La investigació ha tingut per objectiu fer una radiografia actualitzada del greu problema de violència en l’àmbit sanitari que pateixen.

El 84 % del col·lectiu enquestat per SATSE ha patit alguna agressió

En concret, el 84,19 % dels personal consultat per SATSE ha patit alguna agressió, ja sigui física (empentes, retencions involuntàries, cops de puny…) o verbal (amenaces, vexacions, insults…) al llarg de la seva vida laboral per part de pacients i/o familiars. Pel que fa al tipus d’agressió i tenint en compte que un tipus d’agressió no exclou un altra, i que una mateixa persona pot patir diferents tipus d’agressions, fins i tot dins d’un mateix acte de violència, es constata que, majoritàriament, són els insults 80,70 % i les amenaces 75,6 % les formes més freqüents d’agressió, seguides de les vexacions (32,58 %).

Pel que es refereix a les agressions físiques, n’han patit el 16,04 % dels enquestats.