recuperació nivell embassaments reserves conques internes

Els embassaments de les conques internes de Catalunya van assolir un volum mínim històric de 100,09 hm³ (14,41 %) el dia 8 de març del 2024. L’episodi de pluja i neu del 8 i 9 de març, però sobretot el de Setmana Santa, van fer augmentar el cabal dels rius pirinencs i els pantans. Desprès de molts mesos de pèrdues, els embassaments van començar a recuperar reserves.

L’aixeta de la pluja es va tornar a tancar després de Setmana Santa. Malgrat això, els rius van continuar aportant aigua als pantans fins pels volts de Sant Jordi, i a partir de llavors es va tornar a trencar la tendència de forma clara i les reserves van començar a baixar. El volum d’aigua acumulat entre el 8 de març i el 23 d’abril va ser de 25,98 hm³, l’equivalent a tota l’aigua que pot encabir el pantà de Sant Ponç. El volum total emmagatzemat aquell dia va ser de 126, 07 hm³ (18,15 %).

L’episodi de precipitació dels dies 27 al 30 d’abril va fer diana a les capçaleres. La pluja abundant al curs alt dels rius va permetre iniciar una nova recuperació de les reserves de les conques internes després d’uns dies de pèrdues.

Després d’uns dies amb poca pluja a principis de maig, els xàfecs van tornar a les capçaleres abans de mitjans de mes. El mes de juny ha començat encara amb ruixats freqüents a les capçaleres.

A finals de juny el conjunt d’embassaments de les conques internes van començar a perdre reserves després de setmanes d’augment.

Embassaments de les conques internes de Catalunya: increment diari

L’episodi de precipitació dels dies 27 al 30 d’abril va deixar registres de precipitació d’entre 120 i 150 litres per metre quadrat a les capçaleres dels rius del sistema Ter-Llobregat. La pluja d’aquest episodi va servir per començar a reomplir els aqüífers, i iniciar una clara recuperació del nivell dels pantans.

La tongada actual de ruixats de mitjans i finals de maig van servir per donar una nova empenta als embassaments. L’augment de volum va ser estat lent però constant al llarg del mes de maig i principis de juny. A finals de juny els pantans van començar a recular.

Volum d’aigua total guanyat pels embassaments de les conques internes des de Sant Jordi

Entre dissabte 27 d’abril, darrera jornada en la qual el conjunt de les conques internes van perdre reserves, fins el 26 de juny (la darrera jornada de guany) vam sumar un total de 131,8 hm³.

Diumenge, 14 de juliol, els embassaments de les conques internes es troben al 36,2 % de capacitat i el sistema Ter-Llobregat al 38,4 % de capacitat.