El pati de l’Escola Lavínia, al barri de les Corts, ha fet un gir de 180 graus aquest curs: tres dies a la setmana els alumnes substitueixen les pilotes de futbol per altres jocs com ara les cordes, els malabars o els contes. El projecte s’anomena Capgirem el pati i és una iniciativa conjunta de la direcció i les famílies per afavorir que els infants juguin junts i fomentar, alhora, la creativitat a l’hora de l’esbarjo.

Les caixes de jocs

El projecte es duu a terme mitjançant caixes de jocs, en què s’agrupa el material segons la temàtica. Cada caixa té un responsable, que s’encarrega de donar el material als companys que el vulguin i apuntar-ho en una llista. Segons Cèlia Moreno, cap d’estudis de l’Escola Lavínia, un centre que ha fet 50 anys, els alumnes han pogut triar quins temes els interessaven més.

Moreno assegura que la majoria d’alumnes han rebut bé la iniciativa tot i que hi ha nens que “jugarien a futbol tot el dia”.

Col·laboració entre l’escola i les famílies

Moreno reconeix que el projecte es va començar a gestar l’any passat a iniciativa de l’Escola Lavínia, quan molts nens van dedicar hores del pati a fer la geganta i les famílies volien crear un pati més inclusiu. La cap d’estudis assegura que tot i que el projecte es va posar en marxa al setembre ja se’n noten algunes millores, com ara que “s’ha reduït la conflictivitat a les hores d’esbarjo o els nens juguen més junts”. A més, reconeixen que de cara al futur l’objectiu és comprar mobiliari nou per al pati amb la idea d’afavorir la diversitat de jocs.