Les obres d’un dels pous de ventilació de l’AVE que s’estan fent a la cantonada del carrer d’Urgell amb Provença s’endarrereixen. Adif ha anunciat un retard de sis mesos i això allargarà els treballs fins al primer trimestre del 2021. També es demora la retirada de la tanca d’obres del carrer de Provença. Els retards amoïnen veïns i comerciants de la zona, que fa temps que es queixen dels efectes negatius de les obres.

La queixa principal és la presència de les tanques d’obres, que redueixen l’espai a les voreres i resten visibilitat a la zona. Els comerciants esperaven que, un cop acabades les obres en superfície ―van finalitzar després de l’estiu per començar els treballs en profunditat―, es retiraria la tanca del carrer de Provença. Però, segons explica Carlos La-Cave de la botiga Fisio360º, “ara ens han dit que s’endarrereix un mes i mig o dos per culpa d’una fuita de gas”.

Tanques: poca visibilitat i seguretat

Els comerciants denuncien que les tanques resten visibilitat a la zona i això afecta no només la bona marxa dels negocis, sinó també la seguretat. Bernat Torres, de l’herbolari Salut Natura, assegura que es produeixen robatoris a molts establiments, “a nosaltres ens han robat dos cops”. “Com que això queda molt tapat”, diu Torre”, un dia a les quatre de la matinada varen forçar la porta, la varen trencar i van entrar i van robar”.

Compensacions per les pèrdues

Els botiguers reconeixen que han vist millores des de l’estiu, sobretot pel major civisme a les passeres gràcies a la presència de la Guàrdia Urbana. Tot i això, demanen a l’Ajuntament que els deixi posar publicitat dels establiments. A més, volen que s’estudiï un tipus de tancament més baix o transparent i que es compensi els negocis per les pèrdues que els ocasionen les obres.

Les queixes dels comerciants se sumen a les dels veïns, que fa temps que protesten pel soroll i la pols que provoquen les obres, que ja fa gairebé un any que van començar.