En els darrers quatre anys s’han produït a Espanya 147 violacions grupals. La dada la recull el portal Geoviolenciasexual, un portal que comptabilitza les agressions múltiples que apareixen als mitjans de comunicació. Només al 2019, a tot l’estat se n’han registrat 55 i d’aquestes, quatre, han tingut lloc a Catalunya. Segons Alba Alfageme Casanova, psicòloga experta en violències sexuals, assegura que actualment no hi ha cap boom d’aquest tipus d’agressions, sinó que únicament “ens trobem davant de la visibilització d’un fenomen estructural que ja fa molt de temps que estava afectant les dones”.

La pornografia com a referència

Aquesta psicòloga creu que la causa que motiva aquestes agressions múltiples és una manca d’educació afectivosexual per part dels joves que sovint tenen el porno com a única referència educativa en la matèria. Alfageme apunta que es tracta d’un producte audiovisual “molt masclista” en què “es degrada la dona” i en què, sovint, “hi ha més d’un home”. Segons aquesta especialista en violències sexuals, aquests vídeos normalitzen i banalitzen la violència cap a les dones, i els joves que tenen les seves primeres relacions busquen sentir o excitar-se com quan veien aquelles pel·lícules pornogràfiques. Aquesta psicòloga apunta “que es tracta de ficció i s’ha de deixar clar”.

Educació afectivosexual a partir de P3

Des del Departament d’Ensenyament es treballa per implantar l’educació afectivosexual des de P3 als centres públics i concertats de Catalunya. Una mesura que, segons les expertes, podria contribuir tal com passa als països del nord d’Europa a reduir les violències sexuals. Alba Alfageme Casanova ho valora positivament i afegeix que a banda del professorat, les famílies també haurien de formar-se,  ja que sovint “també són analfabetes en l’àmbit afectiu i sexual”.