A l’octubre de 2018 el Congrés va aprovar retornar el dret a vot a les persones amb discapacitat—principalment amb discapacitat intel·lectual— que l’havien perdut fruit de decisions judicials de declaració d’incapacitat. Amb les eleccions generals a tocar, però, la Junta Electoral Central ha volgut fer una puntualització en forma d’instrucció. Proposa que els membres de la mesa, interventors i apoderats puguin fer constar en acta les identitats de les persones amb discapacitat si consideren que no està exercint el dret a vot de forma lliure i conscient. La federació d’entitats socials Dincat considera que aquesta instrucció vulnera la reforma del desembre de 2018, quan es va modificar la Llei Orgànica de Règim Electoral Central (LOREG) per permetre el sufragi electoral sense excepcions.

Afegeix també que la instrucció també entra en contradicció de la Convenció Internacional de l’ONU pel que fa als drets dels discapacitats. L’article 29 del text indica que “els països han de garantir la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i la vida pública. Les persones amb discapacitat tenen dret a escollir els seus governants o a ser escollits com qualsevol altra persona”.

L’Ajuntament, la Generalitat, el Síndic de Greuges i les entitats socials ja han demanat una rectificació a la JEC. Consideren que la instrucció és discriminatòria i vulnera els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Per aquest motiu, si la Junta Electoral no anul·la la instrucció, avancen que l’impugnaran davant el Tribunal Suprem.

La Dolors Torrents, una pionera en la defensa dels Drets de les persones incapacitades

Una sentència va incapacitar el 2004 la Dolors Torrents i, en conseqüència, va perdre el dret a vot. Després d’anys de lluita, i amb el suport de diversos col·lectius com el Dincat, la Dolors va portar el seu cas al jutjat i va aconseguir la revocació de la sentència. L’any 2015, va recuperar el dret a exercir el vot. El seu cas va ser un exemple que va animar els col·lectius a lluitar per a la modificació de la LOREG.

Entitats i col·lectius com el Dincat vetllen per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. Mitjançant xerrades, tallers i documents adaptats, tenen el propòsit de millorar la qualitat de vida del col·lectiu. Aquestes entitats ressalten la importància de la integració del col·lectiu en el dia a dia polític. “Ells tenen dret a decidir les coses que prefereixen que es facin en els seus entorns. És important que sentin que quan reivindiquen alguna cosa, la seva opinió es té en compte”, comenta la Rosa Cadenas, presidenta de Dincat.

Dincat i les altres entitats que treballen en aquest àmbit vetllaran per tal que, en les pròximes eleccions,  no es vulnerin els drets d’aquest col·lectiu “si un apoderat o membre de la mesa els demana les dades, nosaltres haurem de demanar que s’identifiqui per denunciar-ne la discriminació”, afegeix la Rosa.

Per tal de reivindicar els drets del col·lectiu, dissabte dia 30 de març, a les 11:30, Dincat ha convocat una manifestació a la plaça de Catalunya. Amb el lema “Nosaltres tenim vot” i, per primera vegada, s’adreçaran als polítics per traslladar-los les seves preferències i inquietuds.