(ACN) El Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous per unanimitat la reforma de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) per retornar el dret a vot a prop de 100.000 discapacitats de l’estat —principalment amb discapacitat intel·lectual— que havien perdut el dret a vot fruit de decisions judicials de declaració d’incapacitat. Tots ells podran votar ja en les pròximes eleccions. La modificació afecta el tercer article de la llei electoral, que establia que no tenen dret a sufragi els que hagin estat declarats incapaços per una sentència ferma i els internats en un hospital psiquiàtric i declarats incapaços durant el període del seu internament. Fruit del text que s’ha aprovat avui, la llei electoral inclou una nova disposició addicional que estableix que “queden sense efecte les limitacions en l’exercici del dret de sufragi establertes per decisió judicial”.

El Congrés ha actuat a iniciativa del PSOE seguint les recomanacions del comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, que el 2011 —després d’examinar la situació a l’estat— va denunciar la restricció del dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial i es va queixar que la privació d’aquest dret esdevingués una regla, i no una excepció. Un cop aprovada al Congrés dels Diputats, la reforma es portarà al Senat, on s’espera que aconsegueixi la majoria dels vots per ser publicada al Bolletí Oficial de l’Estat (BOE) i aplicada.

Satisfacció entre les entitats de discapacitats

La federació de les entitats socials Dincat ha acollit amb satisfacció la iniciativa del Congrés dels Diputats. En un comunicat, la presidenta de la federació, Rosa Cadenas, ha considerat que és una ”gran fita històrica” a favor dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les famílies que fa anys que lluiten per aquests drets. Per Dincat, el pas d’aquest dijous és important però ”no el definitiu”, perquè cal que vagi al Senat i que torni al Congrés per ser aprovat definitivament, i per això l’entitat assegura que seguirà ”de prop” el procés perquè tot avanci segons el previst.