Barcelona compta amb un nou centre d’acollida per a 16 persones en situació de vulnerabilitat. És la casa “Mossèn Pere Oliveras Lapostolet” impulsada per Càritas a la plaça Ibèria del barri de Sants.

L’entitat humanitària de l’església catòlica vol contribuir amb aquest projecte a combatre l’emergència habitacional que pateix Barcelona. En l’últim informe que van publicar van xifrar que a la diòcesi de Barcelona hi ha un milió de persones que viuen dificultats relacionades amb l’exclusió residencial.

Amb les 16 places que s’estrenen aquest diumenge, Càritas oferirà un total de  1.351 places, que estan repartides en 335 pisos unifamiliars, 31 centres residencials i 25 pisos compartits que Càritas té al conjunt de la diòcesi de Barcelona.