Com cada 21 de setembre, aquest divendres és una jornada dedicada a conscienciar sobre aquesta malaltia i també a promoure’n la prevenció. Actualment, a Catalunya 44.000 persones tenen Alzheimer, però es calcula que n’hi ha prop de 19.000 que, tot i tenir-ne, no han estat diagnosticades. Aquesta malaltia neurodegenerativa té més incidència en les dones. Segons dades del Departament de Salut, dos de cada tres persones diagnosticades són dones i afecta, sobretot, les majors de 75 anys. Segons els últims informes de la conselleria, la taxa d’incidència puja quan el nivell de renda disminueix, de manera que s’entén que factors com l’educació o l’ocupació poden marcar el risc de patir-ne.

Què provoca l’Alzheimer?

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa progressiva i és la principal causa de demència entre la gent gran. Provoca una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta els nous aprenentatges i interfereix en la capacitat de les persones per fer la seva vida diària. Coincidint amb aquesta data, s’ha fet una campanya en què els malalts d’Alzheimer reclamen ser tractats com a adults i rebre un tracte digne.

Un estudi pioner de la Fundació Pasqual Maragall

L’Alzheimer pot iniciar-se fins a 20 anys abans dels primers símptomes

i per això és bàsica la detecció precoç. En això treballa la Fundació Pasqual Maragall. Lidera ara mateix una de les investigacions clíniques més importants del món i ja comencen a tenir els primers resultats. L’estudi Alfa, finançat per la fundació bancària La Caixa, compta amb 2.700 voluntaris que tenen antecedents genètics d’Alzheimer. Periòdicament se sotmeten a proves clíniques. Ara els especialistes han detectat alteracions cerebrals en alguns participants que no en notaven cap símptoma, però, en canvi, els seus familiars sí. Aquest descobriment permetrà, que, en un futur, en cas que acabin desenvolupant Alzheimer, es pugui comprovar quina ha estat l’evolució del seu cervell en la fase preclínica de la malaltia. Els investigadors alerten, però, que els senyals d’alarma, com desorientar-se o tenir pèrdues de memòria, han de ser constants i no esporàdics.