menor

El Síndic de Greuges de Catalunya reclama a totes les administracions implicades que garanteixin espais per a l’atenció d’adolescents migrants no acompanyats. Creuen que  la Generalitat de Catalunya, com també els ajuntaments i l’administració de l’Estat, disposen d’espais que, “de manera exepcional i temporal”, haurien de cedir a la DGAIA per donar resposta a la situació d’arribada creixent d’adolescents migrants no acompanyats. Aquests nous espais, diuen, haurien d’actuar “com a centres d’emergència”.

Alerten que aquest fenomen està generant un impacte negatiu sobre el conjunt del sistema de protecció. L’any 2016, el síndic ja va alertar sobre la sobreocupació dels centres de primera acollida i d’acolliment existents. Denuncien que la manca de places suficients en aquests centres ha comportat que es destinin places de CRAE o CREI, “no pensades per a aquesta funció”, per desenvolupar la primera acollida d’aquests joves. Un fet que, diuen, altera el “funcionament normals d’aquests centres” i “la qualitat de l’acció protectora que es dona a la resta d’infants residents”.

El síndic recorda, a més, que molts d’aquests nois estan pendents que se’n determini l’edat per part del Ministeri Fiscal, la qual cosa podria indicar que alguns d’ells són majors d’edat. Aquesta circumstància contradiria la necessitat de preservar l’acolliment de persones adultes en centres residencials adreçats a infants.

L’atenció durant unes hores en comissaries, qüestionada

En relació a la comunicació enviada per la DGAIA als centres, el síndic qüestiona la idoneïtat d’atendre durant hores els adolescents nouvinguts no acompanyats en comissaries dels Mossos d’Esquadra. Tot i així, alerta també sobre la inadequació que suposa per al sistema acompanyar aquests joves a centres de protecció que ja tenen cobertes les places o que, en moltes ocasions, presenten situacions de sobreocupació, sense una adequada derivació.