Concretament, els investigadors del Barcelonabeta Brain Research Center (BBRC) han detectat que com més al·lels d’aquest gen es té, menys substància grisa hi ha en zones cerebrals com l’hipocamp, que és on comença la neurodegeneració en el cas de l’Alzheimer. De la mateixa manera, han descobert que la substància grisa del tàlem, el lòbul occipital i el còrtex frontal dret és més gran, per trobar-se inflamat.

El cap de recerca en neuroimatge del BBRC, Juan Domingo Gispert, ha recalcat que és important ser conscients que tenir aquesta afectació morfològica no vol dir per força que s’acabi desenvolupant la malaltia, sinó que és un factor de risc més. També ha recordat que només en l’1 % de casos es tracta d’una malaltia hereditària.

Gispert ha explicat que aquesta troballa permetrà, en un futur, millorar el diagnòstic de risc que té cada persona de tenir aquesta malaltia. D’aquesta manera, també es podran determinar les mesures preventives per a cada cas individual. De fet, els investigadors han recordat que un terç dels casos són evitables amb una dieta saludable i hàbits d’activitat física i mental.

Un estudi d’àmbit internacional

Aquest ha estat l’estudi mundial de neuroimatge més gran en persones sanes portadores del gen apo E4. Concretament, s’ha fet amb 533 participants de l’estudi Alfa, d’entre 45 i 76 anys. 261 no eren portadors del gen, 207 tenien una còpia de l’al·lel e4 i 65 en portaven dues còpies.

Es tracta de l’estudi més important fet amb persones homozigòtiques, és a dir, amb dues còpies de l’al·lel 44 del gen apo E.