Parets amb humitat a les instal·lacions de la Guàrdia Urbana

El sindicat CSIF ha denunciat que hi ha insalubritat de les dependències on la Guàrdia Urbana imparteix formació, al carrer de Tànger. L’organització ha portat el cas davant d’Inspecció de Treball perquè consideren que els qui hi treballen o s’hi formen estan exposats a factors de risc ambientals. L’Ajuntament, per la seva banda, assegura que s’hi fan formacions puntuals i que hi ha previst un pressupost per reformar l’espai.

En la denúncia que el CSIF ha fet arribar a Treball, asseguren que hi falta ventilació i climatització i que, a més, les parets tenen humitat, fongs i floridures, que diuen que es veuen a simple vista i que fan pudor. En la mateixa línia, expliquen que la pintura està deteriorada, que hi ha esquerdes i que ni les parets ni el sostre no estan ben aïllats.

Versions contraposades

Les dependències, segons el sindicat, es fan servir de manera intensiva des de l’any 2021, tant per a formacions teòriques com pràctiques. Segons les dades del CSIF, hi passen més de 3.200 persones cada any i, quan es fan cursos als tres torns de la policia barcelonina, s’hi treballa 24 hores al dia. El sindicat relata que es tracta d’un gran espai, de més de 1.000 metres quadrats, que és alhora centre de treball dels formadors.

L’Ajuntament, en canvi, nega que s’hi facin formacions de manera intensiva i relata que van començar a fer-n’hi fa pocs mesos, a finals de 2021. Per contra, asseguren que són cursos puntuals, en concret, una formació específica sobre situacions amb múltiples víctimes. Remarquen, a més, que els agents no hi treballen.

El sindicat assegura que van portar el cas al Comitè de Seguretat i Salut Laboral de la Guàrdia Urbana i que també van fer-ho saber a l’Ajuntament de Barcelona. Asseguren, però, que “fins avui no han rebut resposta, ni s’han dut a terme mesures preventives ni de sanejament ni de reforma“. És per aquest motiu, diuen, que han acudit a Inspecció de Treball, ja que “l’Administració està obligada a garantir uns nivells mínims de confort en els seus centres de treball”. L’Ajuntament, però, assegura que hi ha previst un pressupost de reforma.