Gorra de la Guàrdia Urbana
Foto: Edu Bayer

La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà 260 agents nous, provinents de la 95a promoció del cos de policia i que van superar les oposicions convocades per l’Ajuntament de Barcelona el mes de juny de l’any passat. Aquesta setmana, la majoria ja ha iniciat els cursos de l’Escola de Policia i, quan els completin, iniciaran la fase de pràctiques.

Els nous agents es destinaran a fer tasques de proximitat al carrer, per enfortir el contacte i l’atenció amb els ciutadans.

Gairebé la meitat són dones

Més del 40 % dels agents seleccionats són dones, concretament 105. D’aquesta manera es compleix el compromís de l’Ajuntament de Barcelona d’introduir la reserva de places per a dones a les convocatòries de Guàrdia Urbana. L’objectiu és introduir una quota de gènere i a la vegada salvaguardar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública. El consistori considera que és l’eina més eficaç per poder equilibrar la presència de gèneres en la plantilla.

150 places més, aquest any

Està previst que aquest any es convoquin 150 places noves d’agent de la Guàrdia Urbana. Així, se superaran els 3.500 agents al cos, la xifra més elevada de la història. Els processos de selecció continuaran incorporant criteris per aconseguir que el cos policial sigui un reflex de la societat barcelonina.

Per això, es mantindran mesures ja implementades en anteriors convocatòries per afavorir la incorporació de més dones a la Guàrdia Urbana. També es consideraran com a mèrits el coneixement de la llengua anglesa, el xinès, l’àrab i l’urdú.