violència masclista

(ACN) La Generalitat ha aprovat un decret llei que modifica el Codi civil per tal de protegir la vida i la seguretat dels infants que es poden veure implicats en violència vicària. La reforma estableix que els progenitors no podran visitar, trobar-se o comunicar-se amb els fills en cas d’indicis fonamentats d’haver comès actes de violència familiar o masclista. També si es troba en un procés penal o a presó acusat d’atemptar contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat o indemnitat sexual de l’altre progenitor o els fills. És a dir, quan hi hagi una sospita ferma que els menors poden córrer algun tipus de perill.

Actualment el Codi civil català ja exclou de la guarda dels fills el progenitor amb una sentència ferma i quan hi ha indicis fonamentats de violència familiar o masclista. Tanmateix, la normativa no recollia l’obligació expressa cap al jutge pel que fa a les estades dels fills amb el progenitor violent, i era el magistrat qui havia de valorar la situació. En aquests casos, els tribunals acostumen a prioritzar que les relacions entre pares i fills no es trenquin.

D’aquesta manera es reacciona davant un fet que creix any rere any. Aquest 2021 han estat cinc els infants morts per violència vicària, el darrer a un hotel de Barcelona a finals d’agost. Són assassinats que solen succeir quan els menors són amb el pare. Però de les 47.000 ordres de protecció a la dona que es van atorgar el 2019 a l’estat espanyol, només en un 3 % es van suspendre les visites entre infants i progenitors.

Assistència psicològica sense el consentiment del progenitor acusat

Un altre aspecte introduït és que els menors podran accedir a l’atenció i assistència psicològiques sense el consentiment del progenitor encausat per haver atemptat contra la vida, la integritat física o moral, i la llibertat i indemnitat sexuals de l’altre progenitor o dels fills comuns menors d’edat. Tampoc en el cas que ja hagi estat condemnat amb sentència i mentre no s’extingeixi la responsabilitat penal.

I un tercer cas en què tampoc no caldrà el consentiment de la persona encausada és aquell en què no hi hagi interposada denúncia però que la mare rebi assistència acreditada pels serveis d’atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista.

La violència vicària, la màxima expressió de violència vers els fills

Tot i que la vicària és un tipus de violència masclista, que pretén provocar danys psicològics a la mare, el decret llei parla també de violència familiar a l’hora de prohibir o suspendre les comunicacions i estades del progenitor violent amb els fills. En aquest concepte de violència familiar s’hi inclou, doncs, tota aquella violència que s’exerceix en l’àmbit de la família i que té en compte altres membres, com avis o germans.