Aula d'una escola

El calendari escolar del 2019-20 s’ha vist modificat per la crisi del coronavirus. Les escoles de Catalunya es troben tancades i s’està pendent veure com es podrà acabar i quan serà el final del curs escolar 2020. Està previst que el curs vinent comenci el 12 de setembre i acabi el 19 de juny.

A continuació et detallem totes les dates clau del calendari escolar 2019-20. En aquests moments es poden veure afectades per la crisi del coronavirus, ja que la Generalitat de Catalunya ha de determinar com avança el curs escolar.

Dates del curs escolar 2019-20

 • 12 de setembre:
   • Segon cicle d’educació infantil
   • Primària
   • ESO
   • Batxillerat
   • Cicles formatius de grau mitjà
  • Curs específic d’accés a cicles de grau mitjà
  • Curs de preparació per a l’accés a cicles de grau superior
  • Ensenyaments de règim especial
 • 18 de setembre:
  • Cicles de grau superior
  • Formació d’adults
 • 26 de setembre:
  • Formació d’idiomes

Vacances escolars del 2019-2020

 • Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener
 • Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril
 • Estiu: a partir del 20 de juny (el curs escolar del 2019-2020 acabarà el 19 de juny)

Avaluació extraordinària d’ESO

 • Entre el 18 i el 23 de juny del 2020
 • Proves extraordinàries de 1r de batxillerat i de cicles d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny es faran entre el 2 i el 4 de setembre del 2020. Per als cicles formatius de formació professional i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran el mes de juny, després de les proves ordinàries.

Dies festius del curs escolar del 2019-20

Els dies festius del curs escolar 2019-2020 són els que determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, més els dos dies de festa local, tenint en compte que si algun d’aquests dies de festa local cau en dia no lectiu, les escoles poden incloure’ls als establerts com a lliure disposició.

A més, els centres poden decidir com distribuir tres dies festius de lliure disposició, però ho han de fer de forma equitativa entre els tres trimestres (no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes). Per exemple, moltes escoles de la ciutat han triat el 4 de novembre com a primer dia de lliure disposició del curs.