Aula d'una escola

El calendari escolar del 2019-20 ja es coneix. La Generalitat de Catalunya ha fet públic el calendari per al curs escolar de l’any vinent, que tornarà a començar el 12 de setembre i acabarà el 19 de juny, dos dies abans que aquest 2018. A més, aquest curs escolar del 2019-2020 inclourà un dia més de vacances  per Nadal que aquest any.

A continuació et detallem totes les dates clau del calendari escolar del 2019:

Quan comença el curs escolar del 2019-20?

 • 12 de setembre:
  • Segon cicle d’educació infantil
  • Primària
  • ESO
  • Batxillerat
  • Cicles formatius de grau mitjà
  • Curs específic d’accés a cicles de grau mitjà
  • Curs de preparació per a l’accés a cicles de grau superior
  • Ensenyaments de règim especial
 • 18 de setembre:
  • Cicles de grau superior
  • Formació d’adults
 • 26 de setembre:
  • Formació d’idiomes

Vacances escolars del 2019-2020

 • Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener
 • Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril
 • Estiu: a partir del 20 de juny (el curs escolar del 2019-2020 acabarà el 19 de juny)

Avaluació extraordinària d’ESO

 • Entre el 18 i el 23 de juny del 2020
 • Proves extraordinàries de 1r de batxillerat i de cicles d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny es faran entre el 2 i el 4 de setembre del 2020. Per als cicles formatius de formació professional i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran el mes de juny, després de les proves ordinàries.

Dies festius del curs escolar del 2019-20

Els dies festius del curs escolar 2019-2020 són els que determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, més els dos dies de festa local, tenint en compte que si algun d’aquests dies de festa local cau en dia no lectiu, les escoles poden incloure’ls als establerts com a lliure disposició.

A més, els centres poden decidir com distribuir tres dies festius de lliure disposició, però ho han de fer de forma equitativa entre els tres trimestres (no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes). Per exemple, moltes escoles de la ciutat han triat el 4 de novembre com a primer dia de lliure disposició del curs.