Cada dia apareixen nous casos de coronavirus i, a poc a poc, es van situant en el mapa, també de Barcelona. El Departament de Salut va difondre un mapa interactiu que mostra el nombre de contagis per cada 100.000 habitants i, si hi posem la lupa, veurem que el districte més afectat és Nou Barris, concretament el barri de les Roquetes. Això preocupa els veïns.

Els centres d’atenció primària que treballen a les zones més afectades asseguren que les condicions socioeconòmiques d’un territori afecten la salut de les persones que hi viuen. Blanca de Gispert, metgessa del CAP Trinitat Vella, afirma que hi ha estudis que confirmen que els barris més pobres tenen una esperança de vida inferior als barris més rics i explica: “Les poblacions més pobres són més susceptibles de tenir malalties”.

Pisos petits i feines presencials

De Gispert també analitza alguns dels motius que provoquen que les zones vulnerables tinguin una salut més precària, per exemple: “Probablement en aquests barris s’hi concentren més edificis que no permeten fer un aïllament correcte. Ja sigui perquè el domicili té condicions precàries de ventilació, com per una qüestió d’espai. Són pisos en què viuen moltes persones“.

Algunes entitats, com la Taula Oberta Trinitat Nova, insisteixen que això es deu a la pobresa d’aquests barris. De fet, segons l’últim informe de l’Ajuntament, Nou Barris és dels districtes amb la renda familiar “per capita” més baixa. Això es tradueix, per exemple, en perfils professionals que no poden fer teletreball o confinar-se a casa com ara personal de neteja o treballadors de supermercat. José Rocas, membre de l’entitat, reconeix que “molts veïns van en metro i així és més fàcil contagiar-se”.

Les Roquetes, el barri més castigat pel coronavirus

Les Roquetes és el barri on es registren més casos de coronavirus per cada 100.000 habitants. Fins el 31 de març, la xifra s’eleva a més de 300 casos per cada 100.000 habitants. Unes dades similars a les que es veuen als barris propers.

casos coronavirus