El conseller d’Educació, Josep Bargalló, s’ha compromès aquest dilluns a “adaptar algun grup més” als centres públics de P3 si el volum de preinscripcions en places públiques supera les previsions del departament. Bargalló ha assegurat que la conselleria proposarà la mateixa oferta que l’any passat i que, “si cal”, s’adaptaran grups nous per encabir tots els alumnes. “No derivarem a la concertada cap família que només s’hagi inscrit en places públiques”, ha dit el conseller, alhora que ha advertit que després aquests grups “s’hauran d’encabir en algun lloc”. No ha concretat, però, si es farà al mateix barri o amb quin criteri s’ubicaran els grups afegits.

Bargalló ha respost així a les queixes reiterades de les famílies d’alguns sectors de la ciutat els últims anys que consideren que no s’estan oferint prou places del primer curs de l’educació infantil als centres públics. Després que a mitjan març el Consorci d’Educació va preveure que s’oferiran mitja dotzena de classes bolet de P3 per al curs vinent, Bargalló s’ha expressat en la mateixa línia d’ampliar l’oferta amb grups provisionals, si és necessari.

Novetats del curs 2019-2020

El conseller d’Educació ha presentat aquest dilluns les xifres globals de l’oferta educativa per al curs 2019-2020, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com postobligatoris. Entre les novetats més destacades del curs vinent, hi ha la implantació d’una prova pilot del batxillerat de tres anys a tres instituts de Barcelona. També s’oferirà la possibilitat d’obtenir la doble titulació batxillerat + FP i un batxillerat més professionalitzat, tot plegat amb l’objectiu de flexibilitzar el currículum i reduir l’abandonament escolar. També augmentarà la inversió en l’FP dual, amb 4 M €, amb un equiparació de les beques al salari mínim interprofessional i amb un increment en el volum d’hores de pràctiques a les empreses, en relació amb el model anterior.