Durant el mes de gener la Policia de Barri de Gràcia va començar les seves tasques. A altres districtes ja fa temps que funciona. El primer equip que es va posar en marxa va ser l’any 2017 a Nou Barris. A Gràcia hi ha cinc agents de la Guàrdia Urbana que són referents de cada barri i ja s’han presentat a entitats i col·lectius per conèixer de primera mà les problemàtiques dels veïns.

Un agent referent per a cada barri

Gràcia ja té la seva policia de barri, i de fet és una millora de l’experiència anterior de policia de proximitat. Ara, els agents són referents d’un barri i s’ha apostat perquè s’hi dediquin pràcticament amb exclusivitat. D’aquesta manera, l’agent de la Guàrdia Urbana encarregat d’una zona pot conèixer-la amb profunditat i el teixit social, comercial o veïnal té un agent a qui dirigir-se. Per exemple, la policia de barri té una relació molt directa amb el CAP Vallcarca i des de fa temps organitzen xerrades per a la gent gran sobre seguretat, però també hi ha relació amb els professionals per fer el seguiment de qualsevol incidència al barri. Azucena Carranzo, membre de la direcció del CAP Vallcarca, explica que li sembla una molt bona idea que hi hagi aquesta proximitat amb el que és la Guàrdia Urbana. “Al cap i a la fi no deixen de ser part de la comunitat”, afegeix.

70 queixes en tres mesos

La Policia de Barri de Gràcia disposa de cinc agents, un per cada barri, i un caporal que coordina. “Nosaltres quan agafem una problemàtica també en fem un petit seguiment depenent de la gravetat de l’assumpte”,” diu Sergia Gea, caporal de l’equip de la Policia de Barri de Gràcia. En els tres primers mesos han arribat 70 queixes a través de la bústia municipal sobretot vinculades a conflictes veïnals i incidències a la via pública. Totes s’han respost. Segons Gea els principals temes són els alimentadors de coloms, l’incivisme amb els gossos i l’estacionament de motocicletes a les voreres.

Agents de proximitat

Els agents de barri participen en reunions, taules de treball o seguiment, consells de barri, audiències i plens. L’objectiu és tenir tota la informació dels barris, i també ho fan amb trobades periòdiques amb el teixit associatiu, comercial i veïnal. D’aquesta manera, poden fer tasques de prevenció, detectar problemàtiques i tenir un diagnòstic continuat del territori.