El Consorci d’Educació de Barcelona ha ampliat l’oferta inicial de P3 per al curs 2019-2020 amb sis grups més, passant dels 265 actuals als 271. D’aquests, quatre seran grups addicionals, els anomenats cursos “bolet”, que s’afegiran a l’Escola Collaso i Gil (Raval), l’Escola els Llorers (Nova Esquerra de l’Eixample), a l’Escola Tres Pins (Parc de Montjuïc) i l’Escola de les Aigües (Baix Guinardó). D’altra banda, l’Escola Ferran Sunyer (Nova Esquerra de l’Example) mantindrà el curs “bolet” de P3 que ja es va implantar el curs passat per fer front al dèficit de places al barri.

A aquests cinc grups addicionals de P3 se’n hi afegeixen dos de nous. Un d’ells serà el que s’oferirà al nou Institut Escola Arts (Hostafrancs), fruit de la fusió de l’Escola Miquel Bleach i l’Institut Joan Coromines. L’altre serà a l’Escola Mas Casanoves (Baix Guinardó),  que afegeix una nova línia per als alumnes que comencen l’educació infantil.

La FAPAC denuncia que l’oferta no cobreix la natalitat

Amb aquests nous grups de P3 se sumen 114 noves places públiques a la ciutat, però la natalitat de la generació que començarà l’escola va pujar en 120 infants respecte l’any anterior. Per això la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes denuncia que l’oferta pública no cobrirà la demanda. La presidenta de la FAPAC, Belén Tascón, lamenta que “no es donen solucions estructurals i es van creant “bolets”.”

Més de 14.000 places de P3

En total, per al primer curs d’educació infantil hi haurà una oferta de 14.090 places, entre l’escola pública i la concertada, per fer front a una demanda que el Consorci ha estimat en 12.750 sol·licituds. En els darrers anys, però, la demanda de places públiques ha superat la concertada, i això ha generat una manca d’oferta pública en alguns barris.

D’aquesta manera es vol posar fi als problemes de manca de places de P3 que va haver-hi durant el curs passat, quan una cinquantena de famílies es van quedar sense plaça a l’escola pública. Finalment, el Consorci ho va solucionar ampliant les ràtios de les classes i creant tres cursos “bolet” a tres escoles de Gràcia, l’Eixample i el Guinardó. La solució va arribar després de moltes queixes dels pares que, fins i tot, van organitzar mobilitzacions de protesta i es van constituir en diferents plataformes d’afectats.

Els “bolets”, als centres amb més espai

Els centres on el Consorci ha plantejat la creació d’un curs bolet a P3 són en zones on s’ha previst que aquest curs hi haurà un augment de la demanda de l’oferta de places públiques. El cas de l’Escola Collaso i Gil, al Raval Sud, n’és un clar exemple. És un dels més grans de la zona, però tot i així, sacrificaran l’aula de música i on emmagatzemen el material d’infantil per convertir-la en una nova aula de P3 per al curs vinent. A més, tenen passadissos amb espais molt amples, on també fan activitats lúdiques i lectives per als més petits, amb racons de joc.

És el mateix cas de l’Escola de les Aigües, al Baix Guinardó, un edifici espaiós que obrirà un P3 addicional per al curs 2019-2020. Ho farà a l’actual aula d’ambients d’infantil, i aprofitaran també els espais del passadís per fer aquestes activitats. A més, tenen previst buidar l’aula d’informàtica i traslladar els ordinadors a cada classe. La directora, Iolanda Gras, explica que a les aules és on es fa informàtica “aplicant-la a cada assignatura”.

L’experiència de l’Escola Ferran Sunyer

El curs vinent serà el segon consecutiu que l’Escola Ferran Sunyer, situada al carrer de Viladomat, tindrà un curs addicional de P3. El Consorci d’Educació de Barcelona assegura, però, que això no vol dir que el centre acabi assumint aquesta tercera línia, sinó que aquesta és una planificació que es fa anualment en funció de la demanda. Segons ha explicat a betevé l’equip directiu del centre, en aquesta escola la incorporació d’un grup addicional l’any passat va suposar eliminar l’aula de psicomotricitat, una classe que s’ha traslladat al Centre Cívic Cotxeres Borrell que hi ha just al costat. De cara al curs vinent, el nou grup de P3 s’ubicarà on ara hi ha l’aula de joc simbòlic.

La Vila de Gràcia amb ràtios superiors

Denuncia, a més, que a la Vila de Gràcia no s’ha augmentat l’oferta i, en canvi, tots els centres públics d’aquesta zona tenen una ràtio d’alumnes per grup superior a l’establerta. Són de 28 en comptes de 25 infants i no s’ha proposat una solució pel curs vinent.