Arrels Fundació ja ha reaccionat al pla de xoc municipal per ampliar la cobertura d’allotjament per als col·lectius especialment vulnerables durant la crisi del coronavirus. L’entitat considera que les mesures són “un pas endavant per donar resposta a la greu situació que viuen aquestes persones” i valora l’esforç, però tot i així considera que no són suficients per atendre totes les persones que actualment es calcula que viuen al ras, és a dir, unes 1.200 persones a la ciutat. De fet, assegura que les mesures “no arriben a la majoria”.

És aquest col·lectiu sense llar el que preocupa especialment l’entitat. Segons Arrels Fundació, ni la reconversió d’un pavelló del recinte firal de Montjuïc en un equipament d’acollida ni la creació de tres equipaments més per a sensellar no són suficients per donar cobertura a totes les persones que dormen diàriament al carrer.

Les propostes d’Arrels Fundació

Davant aquest panorama, l’entitat posa sobre la taula tres propostes per millorar l’atenció d’aquestes persones en situació de vulnerabilitat:

  • Habilitar espais d’emergència de places reduïdes pels diferents barris de la ciutat. Proposa situar-los tant en equipaments públics com en centres privats dedicats a l’atenció de les persones sense llar.
  • Posar a disposició de l’Administració pública els centres privats d’atenció als sensesostre -ara tancats per la covid-19- per poder ampliar els serveis d’alimentació, higiene i descans.
  • Crear equips de carrer formats per educadors i treballadors socials i personal sanitari per atendre les persones sense en situació de vulnerabilitat elevada i que per això es mantindran vivint i dormint al carrer.

Aquest paquet de mesures plantejat per Arrels Fundació arriba dies després que denunciés que s’estaven multant persones sense llar per dormir al carrer i saltar-se el confinament decretat amb l’estat d’alarma.