L’Ajuntament ha comprat un bloc sencer de pisos situat al carrer de la Ferreria, número 26, per fer-hi habitatge públic. L’operació ha costat al consistori 2,2 milions d’euros i permetrà incorporar l’edifici al parc de lloguer social i assequible. De fet, la propietat de l’immoble ja n’havia pactat amb la societat Spirangle Homes la venda, però el govern municipal ha desfet l’acord per “evitar la gentrificació i la possible expulsió dels veïns”.

L’edifici en qüestió té 13 habitatges i dos locals comercials. Actualment hi ha nou inquilins i quatre dels pisos estan buits. Ara el consistori analitzarà cadascuna de les situacions dels veïns que hi viuen per regular la seva situació i adaptar els contractes al règim de lloguer de l‘IMHAB (Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació). També farà obres menors als pisos que actualment es troben buits per tal d’adaptar-los al requeriment dels habitatges públics.

23 edificis comprats en quatre anys

No és la primera vegada que l’Ajuntament fa una operació com aquesta: els darrers quatre anys ha comprat 23 blocs sencers a la ciutat (414 pisos). A més, també ha adquirit pisos dispersos en diferents edificis: 335 (per la via de l’adquisició directa o per la cessió de l’usdefruit). La suma total, per tant, és de 749 habitatges, dels quals 186 són al districte de Sants-Montjuïc. Un dels primers casos es va donar al carrer de Leiva, l’any 2017.

65 promocions d’habitatge públic

Actualment Barcelona té 65 promocions d’habitatge assequible en marxa, un total de 4.369 habitatges. L’Ajuntament està construint directament la majoria d’aquests pisos (44 promocions) i la resta, 21, són promocions delegades. És a dir, que el govern municipal ha posat el sòl a disposició de cooperatives o fundacions en règim de dret a superfície de 75 anys. Un d’aquests edificis, per exemple, és el que la cooperativa La Borda va aixecar al districte de Sants i que és 100 % de fusta.