batxillerat catalunya 2022-23

Catalunya estrenarà un nou batxillerat el curs 2022-2023. El Departament d’Educació ja ha presentat tots els canvis que suposarà el batxillerat competencial, “més obert i flexible”, que treballarà més enllà de les assignatures. T’expliquem tot el que se sap sobre el nou batxillerat per al curs 2022-2023 a les escoles i instituts de Catalunya.

Quan començarà a aplicar-se el nou batxillerat?

La previsió d’Educació es començar a implantar el batxillerat competencial durant el curs 2022-2023, segons indica la nova llei d’educació, coneguda com a LOMLOE. De moment, només s’aplicarà al primer dels dos cursos dels estudis postobligatoris i “s’anirà fent gradualment”.

El batxillerat competencial no arribarà a segon fins al curs 2023-2024.

El batxillerat canvia les assignatures per competències

El Departament d’Educació preveu que el nou batxillerat “treballarà més enllà de les assignatures”. S’estructurarà en l’aprenentatge per competències, tal com ja s’està fent als nivells educatius inferiors, és a dir, a primària i secundària. A més, hi haurà més oferta de matèries optatives i propostes formatives. L’objectiu, segons Educació, és aconseguir un batxillerat competencial, “més obert i flexible”. De tal manera que l’alumnat podria convalidar els idiomes, l’activitat esportiva o el voluntariat que faci fora del centre com a currículum educatiu.

A més, segons la nova llei d’educació obliga els centres educatius a eliminar les assignatures de ciències del món contemporani i electrotècnia a partir del curs vinent.

Com queden les assignatures al nou batxillerat?

Al primer curs de batxillerat es preveuen 12 hores de matèries comunes i nou hores de matèries de modalitat, tres menys de les que hi ha actualment. A més, hi haurà nou hores més de matèries optatives, on hi haurà una d’anual i de dues trimestrals. En el primer cas, els alumnes podran triar entre Biomedicina, Psicologia, Empresa, Programació i Món Clàssic. Les assignatures optatives s’estructuraran en propostes tipus “desafiament científic”.

Científic, social, humanístic… quants tipus de batxillerats hi haurà?

La principal novetat és la creació d’un batxillerat general, adreçat a l’alumnat que encara no té clar quin futur professional triar. La voluntat és donar més flexibilitat als alumnes i que, per exemple, puguin escollir optatives d’altres modalitats o, fins i tot, de cicles formatius. Aquest batxillerat s’estrenarà a una vintena de centres de nova creació i que ja hagin experimentat amb aquest format híbrid.

L’altre gran canvi és que el batxillerat artístic es divideix en dos en funció dels interessos de l’estudiant. Una opció va més adreçada als estudiants interessats en les arts plàstiques, la imatge i el disseny i, l’altra, a la música i les arts escèniques. A més, es mantenen la resta de modalitats de batxillerat: científic, tecnològic, social i humanístic.

Com afectaran els canvis del batxillerat a la selectivitat?

Aquest canvi de currículum afectarà també la selectivitat. Les proves PAU hauran d’adaptar-se, passant de ser unes proves memorístiques a una avaluació també més de competències. Amb el calendari ja en marxa, la nova selectivitat s’estrenarà al 2024. La Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) estableix que es podrà obtenir el títol de batxillerat i accedir a la selectivitat amb un suspens si ho autoritza l’equip docent. També preveu que es pugui passar de curs, de primer a segon, amb dues assignatures suspeses.