En els propers dies el Departament d’Educació enviarà a les escoles i instituts de Catalunya l’esborrany del nou currículum de batxillerat, que canviarà radicalment el curs 2022-2023, amb un aprenentatge més ampli i competencial que anirà més enllà de les assignatures tradicionals i els coneixements memorístics. La previsió és tenir un text tancat a l’estiu per començar a desplegar el nou currículum per als alumnes de primer de batxillerat el setembre del 2022.

Nou batxillerat general per als alumnes que encara no han decidit els seus estudis

El futur batxillerat mantindrà les especialitats científica, humanística, tecnològica i de ciències socials i s’hi afegirà un batxillerat general, pensat per als alumnes que encara no saben on encaminar-se. La branca artística podria dividir-se en diverses especialitats. A banda, es busca un contingut més obert, flexible i amb més matèries optatives, com els idiomes, que l’alumne podria fer i convalidar en un altre centre extern.

Més assignatures optatives i menys pes per a la memorització

Els estudiants de batxillerat podran fer un recorregut propi escollint més quins camps treballa i investiga per definir un currículum més ajustat als seus interessos. Això canviarà la manera d’avaluar, que tindrà menys control fet pels professors i donarà més paper a l’alumne, encarregat de fer-se un calendari de treball i avaluant si compleix els terminis.

S’implanta en la secundària l’aprenenatge competencial en què moltes matèries es treballen a la vegada de forma transversal. Els coneixements més memorístics perden pes per passar a adquirir habilitats. Per posar un exemple, si es treballa l’Antàrtida, l’alumne investiga sobre aquest continent pel que fa a aspectes geogràfics (ubicació, altura, temperatura), però també històrics o literaris.

Canvis també en la selectivitat

Una transformació del batxillerat que va lligada als canvis en la selectivitat, unes proves que fins ara han estat basades en els coneixements més tradicionals i memorístics, amb algunes excepcions. Educació ja fa temps que reclama canvis en les PAU perquè siguin proves més competencials i adaptades a aquesta nova manera d’aprendre. Les noves PAU podrien estrenar-se al juny del 2024, un calendari que encara no està tancat i que depèn del ministeri d’Universitats.

Neguits i dubtes del sindicats de professors de secundària

La previsió és tenir aprovat el currículum a l’estiu i apliucar-lo al setembre per als alumnes de 1r de batxillerat, un fet que ha inquietat part del professorat. El secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Xavier Massó, creu que el canvi és “precipitat” i tem que fer-ho “com s’està plantejant” suposarà una “pèrdua de continguts i coneixements” per a l’alumnat, que “tindrà menys preparació per enfrontar la universitat”.

En els últims dies, el Departament d’Educació també ha enviat als centres el currículum provisional de l’ESO, que conté canvis polèmics, com l’eliminació de l’assignatura de Filosofia a 4t d’ESO.