Els canvis a la masia de Can Valent són evidents a la façana exterior. En només cinc mesos d’obres, l’edifici ja ha recuperat part de l’esplendor perduda. La masia, expropiada l’any 1985 per l’Ajuntament, feia dècades que es resistia a caure en un estat ruïnós. Un fet que fins i tot va dificultar l’entrada per fer-ne un estudi previ abans de redactar el projecte d’obres. Ara l’estructura de Can Valent ja està prou consolidada per poder-hi accedir amb garanties de seguretat.

Restes arqueològiques que expliquen la història de la masia

Un cop dins de la masia podem apreciar-hi diverses troballes arqueològiques que ajuden a reconstruir-ne la història. “No es va poder fer un estudi en profunditat de l’edifici, per aquest motiu vam treballar amb hipòtesis i la majoria s’han complert“, comenta l’arquitecte del districte de Nou Barris Carlos Fuentes.

La fase d’excavació i desenrunament de la masia es va fer sota la supervisió dels serveis d’arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Això ha permès constatar, per exemple, que la torre que hi ha en un dels laterals de la façana és l’element més antic de l’edifici i que data del segle XVI o XVII.

Troben restes arqueològiques del segle XVI a les obres de la masia de Can Valent
Un antic pou, restes d’una llenyera, cups de vi i monedes són algunes de les troballes aparegudes en els treballs d’excavació.

Sota la masia hi ha una xarxa de passadissos i cavitats

Dins el gruix de les troballes, la que més interès ha despertat és tota una xarxa d’elements soterranis, passadissos i cavitats que sembla que podrien haver fet les funcions d’una fresquera. “Això s’haurà de constatar amb un estudi en detall, un cop acabi l’obra de consolidació”, apunta Fuentes.

En aquesta intervenció només s’actuarà sobre aquelles descobertes que tinguin una importància evident i sobre aquelles que siguin estrictament necessàries per poder consolidar-ne l’estructura. En aquest sentit es recuperarà el rellotge de sol de la façana principal i un antic forn dins la masia.

El fill del darrer propietari de Can Valent repassa la història de la casa
L’Antoni Costa Grau és el fill del darrer propietari de Can Valent, al barri de Porta. Tot i que la seva família no va viure a la masia, ell encara recorda quan de petit acompanyava el seu pare a cobrar els rebuts del lloguer.

La resta de troballes es traslladen als magatzems municipals o es cobreixen en espera de decidir-ne el futur. És el cas del pou d’aigua que s’ha trobat just a fora la façana de la torre. “Prop de la masia hi passava una torrentera —explica l’arquitecte. Aquest pou en algun moment es va tapar amb una làpida espoliada o recuperada del cementiri de Sant Andreu, situat al costat“. El pou s’ha tapat per seguretat i, segons s’ha acordat amb els arqueòlegs, es tornarà a col·locar la làpida per indicar el lloc on es troba.

Es recupera l’aspecte del cos central de la masia

Amb les obres s’ha recuperat també l’aspecte del cos central de la masia de Can Valent. “La nau central de les masies era el punt on connectaven totes les sales. El que volem es accentuar aquesta característica i fer una connexió visual entre les dues plantes i les golfes“, explica Fuentes. Aquest espai es cobrirà amb un sostre de vidre i la intenció es conservar-hi a dins un dels arbres que encara hi perviu i que durant dècades ha estat habitant de la masia.

La masia esdevindrà un equipament en un futur

Les obres de consolidació de l’estructura de Can Valent acabaran a finals d’any. “Llavors veurem una masia amb tota la carcassa rehabilitada, però no serà un edifici acabat”, apunta Carlos Fuentes.

Els treballs per recuperar la masia de Can Valent són una de les grans reivindicacions històriques del barri de Porta. La rehabilitació de la masia és el pas previ per revitalitzar-la. Aquest segon pas arribarà un cop es defineixi l’ús que tindrà en el futur, una decisió que encara s’està debatent entre entitats veïnals, entre les quals l’AV Porta o l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, i el districte de Nou Barris.