Les obres de rehabilitació de la masia de Can Valent, al barri de Porta, han deixat al descobert diverses restes arqueològiques que daten dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX. Entre les troballes, hi ha l’antic pou de la masia, tapat per una llosa funerària reaprofitada i sense datar.

Per sota del terra existent a l’inici de les obres s’han identificat també dos nivells de paviment: un de superior que data del s. XIX i un altre d’inferior dels segles XVI-XVII. El departament d’arqueologia també ha trobat dues monedes: una del 1823 i una altra, més antiga, de la qual encara no s’ha datat l’època.

Cups de vi i una fresquera

Entre les restes hi ha també fragments d’un forn de llenya, pendent d’estudi. Abans d’iniciar els treballs de rehabilitació de la masia ja es tenia constància d’un cup de vi amb successius revestiments moderns. Tanmateix un cop desenrunada l’obra s’ha descobert un segon cup que encara conserva el revestiment de ceràmica vitrificada, probablement l’original.

Segons informa l’Ajuntament de Barcelona, s’han trobat també tot un conjunt d’elements que semblen estar relacionats entre si. Probablement, es tracta d’una xarxa subterrània que faria les funcions d’una fresquera. Pel material emprat, la hipòtesi més versemblant és que va ser construïda durant el segle XVIII i abandonada durant el segle XIX.

Estudien el futur ús de la masia de Can Valent

Totes aquestes troballes, que pertanyen a la masia de Can Valent, són ara objecte dels treballs d’excavació i estudis detallats per part del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’establir-ne un futur ús.

Les obres per recuperar l’esplendor de la masia de Can Valent són una de les grans reivindicacions històriques del barri de Porta. La rehabilitació de la masia és el pas previ per revitalitzar-la. Aquest segon pas arribarà un cop es defineixi l’ús que tindrà en el futur, una decisió que encara s’està debatent entre entitats veïnals, entre les quals l’AV Porta o l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, i el districte de Nou Barris.