Un 28,6 % dels ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona valoren millor el seu habitatge que abans del confinament, mentre que un 14 % el valoren pitjor. La valoració negativa és lleugerament superior a la ciutat de Barcelona (15 %) que a la resta de l’àrea metropolitana (12,8 %). Són dades de l’enquesta Habitant en confinament, que va fer l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona entre el 6 de maig i el 7 de juny del 2020 i en què van participar 6.000 persones.

L’enquesta també revela que un 51 % dels ciutadans de l’àrea metropolitana valoren el seu habitatge igual de bé que abans del confinament i un altre 6 % el valoren igual de malament que abans del març passat.

En termes generals, el 80 % dels enquestats valoren positivament l’habitatge, mentre que el 20 % restant ho fan de manera negativa.

Els llogaters, més descontents que els propietaris

Pel que fa al règim de tinença, les llars més descontentes són les que estan de lloguer. Un 34 % fan una mala valoració de l’habitatge on viuen, mentre que en el cas dels qui paguen hipoteca són un 22 %. En canvi, només un 9 % dels qui tenen l’habitatge pagat el valoren negativament.

Les principals queixes dels habitatges fan referència a deficiències constructives de l’edifici, la relació de l’habitatge amb l’exterior i la mala accessibilitat. En el cas de les llars que valoren malament l’habitatge després del confinament, els principals punts són la relació amb l’exterior, la manca de ventilació, la poca llum natural i les males vistes sense visió de vegetació.

Un 25 % de les llars voldrien fer reformes, però no s’ho poden permetre

Pel que fa a fer reformes, un 25 % de les llars enquestades voldrien fer-ne després del confinament per adequar l’habitatge a noves necessitats o solucionar carències, però la gran majoria no s’ho poden permetre. A més, prop del 40 % asseguren que després del confinament estan buscant un altre habitatge o bé canviarien de pis si s’ho poguessin permetre .