En temps de confinament, les persones han hagut d’adaptar els espais de les seves llars per poder dur a terme les noves rutines diàries. Fer exercici físic, teletreballar, netejar o fer rebosteria són algunes de les activitats que més s’han repetit al llarg d’aquest període. I així ho constata l’estudi realitzat per l’agència immobiliària Monapart, conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya. En ell s’han estudiat quins han estat els hàbits de 938 habitatges de tot el territori al llarg d’aquesta crisi sanitària causada pel coronavirus.

Temps per descobrir noves aficions

L’estudi ha constatat que l’ús de l’habitatge s’ha destinat per dur a terme diverses activitats. Un 67 % el destinen a practicar exercici físic, sigui o bé al menjador o bé al passadís. En segon lloc, un 48,2 % de les persones enquestades ha assegurat que l’utilitzen per teletreballar i un 40 % aprofiten per netejar a fons i cuinar. En José Luis Echeverría, soci de Monapart, explica que aquest confinament també ha servit per descobrir noves aficions: “Sobretot hi ha hagut un augment de les manualitats i treballs de caràcter artístic i també la jardineria tot i no tenir grans terrasses”.

Estar a gust o no a casa

Aquesta investigació també ha volgut reflectir si les persones es troben a gust o no a casa seva. Els resultats mostren com més de la meitat, un 53,6 % sí que se senten còmodes. En canvi, hi ha una petita minoria, un 7 %, que no ho està. De fet, segons els investigadors és normal que no tothom estigui conforme, ja que s’ha passat de viure a sobreviure. “Aquí no s’ha fet un ús de l’habitatge, s’ha fet un abús. Aquest ús intensiu ha portat a l’habitatge fins a les darreres conseqüències i s’ha vist com hi ha coses per les quals l’habitatge no està preparat”, afirma en José Luis.

Canvis de cara al futur

El confinament ha constatat que en molts casos hi ha una mancança de construcció en els habitatges i que no estan adaptats per dur a terme les activitats diàries. És per això que asseguren que en un futur s’haurien de pensar en possibles canvis. “Hi hauria d’haver un habitatge una mica més genèric i no tan especialitzat. Hi ha hagut una tendència on els balcons han anat desapareixent i ara es veu que tenir un balcó que et permeti una incorporació de l’exterior pot ser molt valuosa. I a més, els canvis que veurem és que tots els plànols d’obra nova incorporaran segur un despatx” conclou en José Luis.

El confinament també ha obert els ulls a moltes famílies, que han descobert que poden reconvertir certs espais per fer-los més profitosos. És per això que un 13,3 % preveu fer canvis en alguna habitació i un 15 % té pensat fer alguna modificació que implicaria una petita obra.