Gairebé un de cada quatre joves que viuen a Barcelona ha tingut problemes per pagar l’habitatge com a conseqüència de la crisi del coronavirus (24 %). És una de les dades que es desprèn de l’Enquesta a la Joventut de Barcelona feta per l’Ajuntament. A més, el 5,7 % assegura que no ha pogut assumir algun pagament del lloguer o la hipoteca, un percentatge que, segons dades municipals, representa 25.000 joves de la ciutat.

En aquest context, l‘assessorament municipal als joves en matèria d’habitatge s’ha doblat en comparació amb el 2019. Segons ha explicat el regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, entre els mesos de gener i juliol els serveis municipals han orientat 300 persones sobre aquest tema concret. Riera destaca que, malgrat el confinament, “no hem tancat cap servei”.

Es dobla l’atur juvenil

L’enquesta també posa de manifest que a prop de la meitat de les llars on viuen joves (49,1 %) la situació econòmica ha empitjorat en els darrers mesos, i especialment als barris amb rendes més baixes, on el percentatge arriba al 56,1 %. De fet, l’atur en aquest col·lectiu s’ha doblat en un any, passant del 7,1 % del juliol del 2019 al 13,3 del juny del 2020. Tot i reconèixer que hi ha un problema de “precarietat”, Riera ha matisat que les dades no són “exagerades” si es comparen amb altres ciutats, on assegura que s’arriba al 20 % de desocupació juvenil.

Un altre àmbit que se n’ha ressentit és l’educació, en què, segons Riera, “augmenta la desigualtat”. Més d’un 37 % dels estudiants asseguren que el seu rendiment ha baixat, en gairebé un 35 % dels casos afirmen que hi han perdut interès i un 4 % ho han deixat. En canvi, només un 14,5 % considera que ha millorat en els estudis.

Efectes emocionals

Més de la meitat dels enquestats (52 %) assegura que la situació sanitària i el confinament els ha afectat emocionalment, uns efectes que es noten més en les dones (57 %) que en els homes (47,2 %). Les afectacions més comunes han estat l’ansietat (35 %) i sentir-se deprimit (21 %), tot i que només un 1,3 % dels enquestats s’ha hagut de medicar.

Tot plegat fa que prop d’un 60 % dels joves enquestats consideri que la pandèmia condicionarà el seu futur de manera negativa o molt negativa. La resta, un 26,7 % creuen que no els afectarà i un 13,7 % opinen que en sortiran beneficiats. La percepció negativa és més acusada entre les dones i també entre els qui estan aturats, en ERTO o inactius. En canvi, els més joves, d’entre 15 a 19 anys, no veuen la situació tan negativament. En una entrevista a betevé, el psicòleg i educador Jaume Funes ja va alertar que “és complicat que els adolescents puguin pensar en el futur”.

S’intensifica l’atenció als joves

Amb aquestes dades a la mà, l’Ajuntament aposta per intensificar l’atenció als joves. Tenint en compte que la situació no permet fer activitats en grup, Riera ha explicat que “hem decidit focalitzar en atenció individual i en atenció telemàtica“. L’objectiu, ha dit, és “atendre els joves un per un i de la forma que sigui”.

En concret, el govern municipal ha anunciat el reforç de diversos serveis. Entre aquests, es doblaran les hores d’atenció del Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF), passant de les 70 setmanals a 120. També s’incrementarà en un 29 % el pressupost d’atenció als joves. En aquest cas, es passarà dels 600.000 euros actuals a 800.000.